Aprovades cinc esmenes durant el matí de la tercera jornada plenària de pressuposts

Notícia del Parlament - 22 de desembre de 2021

Aquestes se sumen a les treze aprovades durant els debats de dilluns i dimarts.

S'han debatut i votat les esmenes mantingudes a les conselleries de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica; amb l'aprovació de tres de quaranta-vuit esmenes; i la d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació de dues de vint-i-vuit esmenes. 

Avui matí s’ha reprès la sessió plenària del debat, la votació i aprovació, si pertoca, del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Al matí s’ha substanciat el debat i la votació de les conselleries d'Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica (48) i Agricultura, Pesca i Alimentació (21).

ESMENES APROVADES DURANT LA SESSIÓ DEL MATÍ DE DIMECRES

Secció 19. Conselleria de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica 

De les 48 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica s'han aprovades tres esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13052/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada, amb 500.000 euros per a vals comercials per incentivar el consum. Aprovada per 47 vots a favor i 1 abstenció (Maxo Benalal).

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13355/2021, del Grup Parlamentario Ciudadanos, transaccionada, amb 45.000 euros per a la Cambra de Comerç de Menorca, atesa la necessitat d'acompanyament i tutela econòmica a cambres de comerç fins assegurar el seu òptim funcionament. Aprovada per unanimitat.

RGE 13356/2021, el Grup Parlamentario Ciudadanos, transaccionada, amb 17.500 euros per a la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, atesa la necessitat d'acompanyament i tutela econòmica a cambres de comerç fins assegurar el seu òptim funcionament. Aprovada per unanimitat.

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Secció 20. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

De les 21 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació s'han aprovat dues esmenes.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13062/2020, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada, amb 250.000 euros per a línea d'ajuts per bonificar les despeses elèctriques de les explotacions agrícoles i ramaderes. Aprovada per unanimitat.

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 13574/2020, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada, amb 100.000 euros, per a transferències de capital al Fogaiba perquè poguin sumar a les línees d'ajudes del PDR i reforçar-les, amb l'objectiu d'assumir un nombre major d'expedients. Aprovada per unanimitat.

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Durant avui horabaixa i vespre se substanciarà el debat i les votacions d’altres esmenes mantingudes a les darreres conselleries que resten: Model econòmic, Turisme i Treball (48) i Mobilitat i Habitatge (53). 

Finalment es procedirà a la votació de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, així com als pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IB-Salut i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la tramitació d’aquest Projecte de llei.

Es preveu l’hora de les votacions d’aqueixes votacions a les 20.20 h.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 47680353

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201