Aprovades dotze esmenes durant la segona jornada plenària de pressuposts

Notícia del Parlament - 21 de desembre de 2021

Se sumen a l'esmena aprovada durant la jornada d'ahir dilluns. Demà dimecres es reprendrà la sessió plenària amb els dos darrers debats a les conselleries Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica, Agricultura, Pesca i Alimentació,  Model Econòmic, Turisme i Treball i de Mobilitat i Habitatge. Tot seguit, es votarà i, si pertoca, s'aprovarà la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022.

Avui s’ha reprès la sessió plenària del debat, la votació i aprovació, si pertoca, del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Al matí s’ha substanciat el debat i la votació de les esmenes de les partides de les conselleries d'Hisenda i Relacions Exteriors (16) i Medi Ambient i Territori (89), durant el qual s'han aprovat tres esmenes [NOTA INFORMATIVA]

A l'horabaixa i capvespre ha correspost el torn a les esmenes mantingudes a les conselleries d'Afers Socials i Cooperació (40) i Salut i Consum (74), de les quals s'han aprovat nou esmenes. 

ESMENES APROVADES DURANT LA SEGONA JORNADA (Dimarts, 21)

Secció 14. Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

De les 16 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors se n'han aprovades dues. 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13370/2021, amb afectació de 50.000 euros per plantejar un programa de compra pública innovadora per fomentar l'economia circular en la gestió de la conselleria. Aprovada per 45 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox).

RGE 13371/2021, transaccionada, amb afectació de 50.000 euros per al programa de beques per a formació a Brusel·les, d'estudiants o treballadors vinculats a la internacionalització de Pimes de les Illes Balears. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Maxo Benalal i Vox). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Secció 15. Conselleria de Medi Ambient i Territori.

De les 92 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Medi Ambient i Territori se n'ha aprovat una. 

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13082/2020, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada amb un canvi d'import, amb 100.000 euros, per a la reparació, neteja i drenatge nou del torrent de Ferreries a Menorca. Aprovada per 47 vots a favor i 3 abstencions (Popular i VOX). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Secció 17. Conselleria d'Afers Socials i Esports.

De les 40 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria d'Afers Socials i Esports se n'ha aprovat tres.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13011/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb una transacció d'afectació de 5.000  de la Direcció de Planificació per fer l'estudi comparatiu entre CCAA amb l'objectiu de configurar-ho a la futura Llei de persones majors.  Aprovada per 47 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i Vox). 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13319/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos amb una transacció d'afectació a Fundació s'Estel de 36.649,00 €, per a millora d'espais lúdics i d'oci i activitats esportives. Aprovada per 47 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i Vox). 

RGE 13322/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos amb una transacció de 40.000 €, per a subvenció i convenis amb l'objectiu específic de projectes d'acció humanitària i per al desenvolupament de zones d'alt impacte de la pandèmia covid-19 en països emisors d'emigració forçada. Aprovada per 35 vots a favor, 3 en contra (Maxo Benalal i Vox) i 12 abstencions (Popular). 

La resta d'esmenes han estat rebutjades.

Secció 18. Conselleria de Salut i Consum

De les 74 esmenes mantingudes per al debat al Ple relatives a les partides de la Conselleria de Salut i Consum, se n'han aprovades sis.

Del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears:

RGE 13042/2021, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 500.000 €, per augmentar la partida destinada a implementar el Pla Estratègic de Salut Mental. Aprovada per unanimitat.

Del Grup Parlamentari Popular:

RGE 13714/2021, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada a 100.000 €, per al reforç a la cronicitat. Aprovada per 48 vots a favor i 2 abstencions (Vox). 

RGE 13716/2021, del Grup Parlamentari Popular, transaccionada a 100.000 €, per a la unitat de transtors alimentaris. Aprovada per 48 vots a favor i 2 abstencions (Vox). 

Del Grup Parlamentari Ciudadanos:

RGE 13328/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 20.000  per a programa d'informació, orientació, sensibilització i conscienciació general front a l'automedicació i l'abús de fàrmacs.  Aprovada per 44 vots a favor i 6 vots abstencions. 

RGE 13359/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 15.041 €, per a programa per a visualització i sensibilització sobre malalties minoritàries. Aprovada per unanimitat.

RGE 13360/2021, del Grup Parlamentari Ciudadanos, de 15.000 €, per a programa per a visualització i sensibilització sobre malalties minoritàries. Aprovada per unanimitat.

Demà dimecres finalitza el debat de pressuposts

Demà dimecres, dia 22 de desembre, a les 9h, es reprendrà la sessió plenària amb els quatre darrers debats a les esmenes mantingudes a les conselleries de Transició Energètica, Sistemes Productius i Memòria Democràtica (48 esmenes), Agricultura, Pesca i Alimentació (21 esmenes),  Model Econòmic, Turisme i Treball (48 esmenes) i Mobilitat i Habitatge (53 esmenes). 

L'hora de la votació de les esmenes mantingudes a les esmentades conselleries està prevista a les 20.25 hores.

Tot seguit, finalment, es procedirà a la votació de totes i cadascuna de les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, així com als pressuposts de les entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, IB-Salut i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació de les esmenes durant la tramitació d’aquest Projecte de llei.

Una vegada acabat el debat i les votacions, el president del Parlament proclamarà, si pertoca, aprovada la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37906772

Mapa Web