El Parlament aprova una Declaració Institucional amb motiu de la infància i la COVID-19

Notícia del Parlament - 19 de maig de 2020

Avui matí, abans de començar la sessió plenària, la secretària primera de la Mesa del Parlament, Joana Aina Campomar, ha llegit la Declaració Institucional aprovada per tots els grups parlamentaris, amb motiu de la infància i la COVID-19, amb el redactat següent:

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU

DE LA INFÀNCIA I LA COVID-19

La COVID-19 està provocant un gran impacte a les Illes Balears no sols per la crisi sanitària que ha sobrecarregat el nostre sistema de salut, sinó també pels efectes que provocarà en la nostra economia, els quals afectaran directament a la qualitat de vida de les famílies de les illes, i especialment als nins i nines. Ells han vist com la seva vida ha canviat radicalment de la nit al dia.

El confinament, el tancament dels centres educatius, l'empitjorament de les condicions de vida o l’estrès al qual estan sotmeses les famílies preocupades per parents malalts o per qüestions econòmiques, els ha causat un empitjorament del seu benestar, salut física i mental.

Per emparar als infants és imprescindible, ara més que mai, fer costat a les famílies amb fills. No just a les que estiguin en situació de pobresa i exclusió social, sinó també aquelles que s’hagin vist afectades per la COVID-19 amb un ERTO a les Illes Balears, que en són més de 140.000, les 72542 persones que estiguin a l’atur, o les que hagin vist minvats els seus ingressos com per exemple els treballadors autònoms.

No s’ha d’oblidar que les Illes Balears és la tercera comunitat autònoma amb més persones amb risc d’exclusió social  i que els efectes d'aquesta crisi estan mostrant les nombroses bretxes que persisteixen en la nostra societat (socioeconòmiques i digitals). Aquestes exigeixen una resposta al nivell dels desafiaments i d’una atenció preferent als més vulnerables, com són els infants.

El Parlament de les Illes Balears i les diputades i els diputats que representem a la ciutadania de les nostres illes volem expressar que cal que la infància tingui un lloc preferent en l'agenda política del Govern. Fent polítiques específiques per als nins i les nines i adolescents en aquest context de crisi sanitària, posant la vista en la situació d’emergència, però també en el mitjà i llarg termini per a protegir-los durant totes les fases de la crisi.

Cal que les preocupacions i necessitats dels nins i nines de la nostra comunitat autònoma, derivades de la COVID-19, estiguin d’una manera transversal a l’acció política del Govern de les Illes Balears a totes les àrees de gestió i en especial amb estratègies dirigides a garantir:

- El dret a un nivell de vida adequat.

Davant la preocupació sobre l’empitjorament de les condicions de vida de les famílies en risc de pobresa i exclusió social són imprescindibles mesures destinades a procurar uns ingressos mínims a les famílies, habitatge i alimentació diària a tots els infants.

S’ha de facilitar a les famílies, especialment a les monoparentals o nombroses, les condicions laborals perquè puguin compatibilitzar la cura dels seus fills i filles amb el treball durant el tancament dels centres escolars, en definitiva per conciliar en aquests difícils moments la vida laboral i familiar.

- El dret a l’educació.

Cal assegurar el dret a l'educació de tots els nins i nines en aquestes complicades circumstàncies. Equilibrant si és necessari el volum de deures amb l’esplai propi, i prioritzant el seguiment, suport i reforç a l’aprenentatge de l’alumnat de les famílies socioeconòmicament més vulnerables, així com la dels nins i nines amb necessitats especials.

Hem de fer tot el possible perquè, a pesar de la interrupció de l’activitat educativa presencial, els infants tinguin un accés equitatiu a l’educació. És important tenir en compte que no totes les llars parteixen de tenir accés a internet, dispositius, llibres o materials adients per a l’aprenentatge.

- El dret a la salut.

És especialment important seguir protegint la salut dels menors durant aquesta pandèmia, tant pel que fa a la COVID-19, com a malalties comuns, revisions, vacunació i, especialment l’atenció a la salut mental dels més joves. 

S’ha de posar especial atenció a les situacions d’insalubritat i de risc per la salut en la qual viuen famílies amb nins i nines a causa de les males condicions dels seus habitatges.

S’han de restablir, el més aviat millor, tant els serveis d’atenció primerenca com els serveis de rehabilitació a infants amb discapacitat. La vigilància, reforç i seguiment d’aquells nins i nines amb necessitat especials és bàsica pel seu desenvolupament.

I per descomptat s’ha de garantir a tots els infants de la nostra comunitat autònoma els materials d’autoprotecció adients per cada edat.

- El dret a ser protegit front a tota forma de violència.

L’actual situació d’aïllament pot augmentar el risc dels nins i nines a sofrir situacions de violència en les llars. D'una banda, està demostrat que factors com l'amuntegament en els habitatges, l'estrès provocat per la incertesa o la pèrdua de treballs, així com les inquietuds pròpies dels infants, són indicadors de risc per a la violència i els abusos. Per un altre, es produeix menys seguiment dels nins i nines per part d'agents externs que poden detectar situacions de violència. Preocupen especialment els que tenen indicadors de risc.

Per tot l’esmentat, i atesa la magnitud de la problemàtica de la crisi de la COVID-19, el PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS:

Primer.- Manifesta el seu compromís per afrontar de manera conjunta les conseqüències en l'àmbit sanitari, social i econòmic, derivades de la Covid-19, que puguin posar en qüestió les seves condicions de vida i els drets dels infants i adolescents de les Illes Balears. 

Segon.- Demanda al Govern de les Illes Balears a identificar els principals riscos que aquesta crisi suposa per la infància i adolescència i les seves famílies. Així com les oportunitats d’acció de les diferents institucions implicades perquè donin suport a la infància i les seves famílies durant la crisi provocada pel coronavirus. 

Tercer.- Insta al Govern de les Illes Balears a garantir durant la crisi sanitària i social el dret a la informació i a la participació en la presa de decisions, a través dels òrgans establerts dels nins i nines, i adolescents, en cada administració competent, tenint present la seva protecció. 

Quart.- Aprofita que el passat dia 15 de Maig es commemora el Dia internacional de les Famílies per expressar el seu reconeixement i compromís amb les famílies, essencials en la cohesió i el benestar social, per a fer front als desafiaments d’una crisi social i de salut sense precedents.

Cinquè.- Expressa la conveniència d’avançar en la solidaritat i la cooperació internacional pel desenvolupament de la protecció dels drets dels infants i adolescents i les seves famílies, prioritzant els països amb major impacte de la Covid-19.

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 26/de maig/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12307299

Mapa Web