El Parlament insta el Govern autonòmic a elaborar l'estratègia de paisatge de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 3 de desembre de 2019

També insta els consells insulars i els ajuntaments de Balears que s’adhereixin als principis, objectius i mesures que conté el Conveni Europeu del Paisatge.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grup parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’elaboració de l’estratègia de paisatge de les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA amb la incorporació de tres esmenes del Grup Mixt, i amb votació separada per punts, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar l’estratègia de Paisatge de les Illes Balears, amb quatre grans objectius:

a) Millora del coneixement, la formació i la sensibilització en matèria de paisatge, tant de la societat civil com dels poders públics.

b) Implementació de la protecció, la gestió i l'ordenació de paisatge a través de la redacció de la Llei de paisatge de les Illes Balears o bé amb la integració en la legislació territorial i urbanística.

c) Foment de l’accés públic al paisatge i la seva interpretació.

d) Impuls de la cooperació en matèria de paisatge a diferents escales, des de l’autonòmica fins a la internacional, en l’àmbit de l’estudi de la dimensió paisatgística de les polítiques, els programes internacionals i les bones pràctiques.

Aprovat per 36 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 18 abstencions (Ciudadanos i Popular).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments de Balears que s’adhereixin als principis, els objectius i les mesures que conté el Conveni Europeu del Paisatge, ratificat per Espanya el mes de novembre de 2017.

Aprovat per 51 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a constatar que els paisatges singulars del nostre arxipèlag contribueixen de forma rellevant a la generació de valor pel que fa a l’experiència turística i, per tant, són un dels elements del patrimoni natural més vulnerables al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aprovat per 51 vots a favor (Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos). Amb esmena incorporada

4- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les Illes Balears que, atesa l'exposició del punt anterior, prioritzi l'estudi i protecció dels paisatges singulars de les Illes Balears en el pla d'inversions que s'han de finançar a través de l'impost de turisme sostenible de l'any 2020 i successius.

Aprovat per 49 vots a favor (Mixt, Vox,  MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 7 abstencions (Ciudadanos, El Pi). Amb esmena incorporada.

 5- El Parlament de les Illes Balears constata la contribució i el lligam indissociable del paisatge en la pervivència dels costums, usos i tècniques tradicionals de la nostra comunitat, i insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, a incloure la defensa dels costums, usos o tècniques tradicionals que el fan possible en el desplegament de la Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Aprovat per 51 vots a favor(Mixt, Vox, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Popular i Socialista) i 5 abstencions (Ciudadanos). Aprovat amb esmena incorporada transaccionada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada conjuntament pels parlamentaris: Mercedes Garrido (Socialista), Pablo Jiménez (Unidas Podemos) i Josep Ferrà (MÉS per Mallorca).

El Grup Parlamentari Mixt ha presentat tres esmenes les quals, defensades per la diputada Patricia Font, les quals han estat ACCEPTADES i incorporades a la redacció de la iniciativa finalment votada.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Mariano Juan (Popular), Maxo Benalal (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (Vox) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13969172

Mapa Web