El Plenari rebutja una iniciativa de Ciudadanos relativa a les subvencions a entitats que "fomenten el separatisme i la imposició lingüística del català"

Notícia del Parlament - 1 d'octubre de 2019

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat per punts una segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les subvencions a entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista contra el nostre sistema democràtic, amb el resultat següent:

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears perquè:

1.- Deixi de concedir subvencions discrecionals i de concurrència pública a entitats, associacions o plataformes polititzades de suport al separatisme i de propaganda independentista.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

2.- Deixi de subvencionar entitats, associacions o plataformes que en realitat no tenguin com a objecte el foment del coneixement de la llengua catalana, sinó que el seu únic objectiu sigui la imposició lingüística de la llengua catalana, és a dir, el foment de l'ús de la llengua catalana en detriment de la llengua castellana amb finalitats identitàries.

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

3.- Tingui en compte el mandat de l'Estatut d'Autonomia de fomentar l'estudi i la protecció de les modalitats insulars del català pròpies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

4.- El Parlament dels Illes Balears condemna i rebutja que amb recursos públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es financin i ajudin la realització de publicacions en les quals s'insulta i menysprea a les forces i cossos de seguretat, com el cas del còmic de l'editorial Comanegra subvencionat per l’Institut d'Estudis Baleàrics. (Esmena d’addició incorporada pel Grup Popular).

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

5.- El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears a remetre els expedients complets de subvencions, citats en aquesta iniciativa, a la Comissió d'Ètica Pública de la CAIB per si qualsevol dels intervinents pogués incórrer en el conflicte d'interessos, previst en l'article 1.2. del Codi Ètic i en l'article 36.1. de la Llei 4/2011, de 31 de març. (Esmena d’addició incorporada pel Grup Popular).

Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, El Pi, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Popular, Ciudadanos, Vox).

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Patricia Guasp (Ciudadanos).

El Grup Parlamentari Popular ha formulat dues esmenes d’addició a la inicativa que, defensada per Juan Manuel Lafuente, han estat acceptades pel grup proposant i incorporades a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Gloria Santiago  (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉSxMallorca), Jorge Campos (Vox), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉSxMenorca) i Enric Casanova (Socialista).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 10447571

Mapa Web