El Parlament, dissolt fins a les eleccions de 26 de maig de 2019

Notícia del Parlament - 2 d'abril de 2019

Fins a la constitució del nou parlament, la Diputació Permanent és l'òrgan encarregat de vetllar pel poder de la institució

El Butlletí Oficial de les Illes Balears i el Butlletí Oficial de l’Estat publiquen avui conjuntament el Decret 2/2019, d’1 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d’eleccions.

En aquest decret dissol el Parlament elegit el 24 de maig de 2015 i es convoquen eleccions a la cambra per al proper 26 de maig de 2019. Es determina també que la campanya d’aquestes eleccions tindrà una durada de 15 dies: començarà a les zero hores del dia 10 de maig de 2019 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 24 de maig de 2019.

Les eleccions al Parlament de les Illes Balears estan regides per la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que en l’article 12 estableix que les circumscripcions electorals insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera elegiran, respectivament, 33, 13, 12 i 1 diputats. A més, defineix que, als efectes de l’atribució d‘escons, no seran tingudes en compte aquelles candidatures que no haguessin obtingut, almenys, el 5% dels vots vàlids emesos en la circumscripció. L’atribució dels escons a les candidatures que haguessin superat aquest percentatge es realitzarà de conformitat amb el que es disposa a les lletres b), c), d) i e) de l’article 163.1 de la Ley Orgánica del Régimen electoral general, a cada una de les circumscripcions electorals, és a dir, a través de la coneguda com regla d’Hondt.

L’òrgan encarregat de vetllar per la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en aquests comicis és la Junta Electoral de les Illes Balears.

En el cas del Parlament, i tal com defineix l’article 61 del Reglament, la Diputació Permanent té per funció vetllar pel poder del Parlament quan aquest hagi estat dissolt o n’hagi expirat el mandat, casos en els quals continuarà exercint les seves funcions que es constitueixi el nou parlament, al qual retrà comptes de la seva gestió.

Tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i al Reglament del Parlament, celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears i una vegada proclamats oficialment els resultats d'aquestes, la sessió constitutiva tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies després de la data de celebració de les eleccions.

Dins els quinze dies següents al de la constitució del Parlament, el president o la presidenta d'aquest, havent consultat prèviament amb els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència de la comunitat autònoma.

Si la persona candidata proposada hi obtenia el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obtenia a la primera votació, se'n procedirà a una altra, passades quaranta-vuit hores, i la confiança s'entendrà atorgada si hi obtenia majoria simple.

Si a aquestes votacions la cambra no atorga la confiança, se'n tramitaran propostes successives en la forma prevista anteriorment.

Si transcorregut el termini de seixanta dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat o candidata no havia obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14115189

Mapa Web