AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2020 a 30/11/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/11/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Odre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15564/20, 15619/20, 15783/20 (presentada en substitució de la 15627/20), 15630/20, 15632/20, 15636/20, 15637/20, 15638/20, 15633/20, 15634/20, 15635/20, 15639/20, 15631/20, 15626/20, 15779/20 (presentada en substitució de la 15641/20), 15625/20, 15629/20, 15628/20, 15778/20 (presentada en substitució de la 15640/20) II. Interpel·lació RGE núm. 14976/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l'ordre constitucional. III. Moció RGE núm. 15284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta. IV. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre la responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb l'anomenat Cas Corea (escrit RGE núm. 178/20, del Grup Parlamentari Popular).
DIMARTS
10/11/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes 1. RGE núm. 15940/20, 15944/20, 15932/20, 15941/20, 15935/20, 15939/20, 15920/20, 15942/20, 15938/20, 15943/20, 15945/20, 16034/20 (presentada en substitució de la 15950/20), 15931/20, 15930/20, 15934/20, 15936/20, 15929/20 i 15946/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14982/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria educativa i especialment en relació amb l'adaptació al nou marc que pretén establir el Govern de l'Estat que permet obtenir la titulació sense aprovar totes les assignatures. III. Moció RGE núm. 15712/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14863/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. 2. RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auditoria a l'IMAS.
DIMARTS
17/11/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15941/20 i RGE núm. 15938/20 (ajornades a la sessió anterior) RGE núm. 16188/20 (presentada en substitució de la 16076/20), 16083/20, 16074/20, 16190/20 (presentada en substitució de la 16082/20), 16077/20, 16080/20, 16085/20, 16086/20, 16068/20, 16084/20, 16081/20, 16087/20, 16072/20, 16079/20, 16075/20, 16073/20, 16078/20 i 16088/20. II. Interpel·lació RGE núm. 15325/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. III. Moció RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'ordre constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14976/20. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (RGE núm. 15981/20), amb les esmenes a la totalitat de devolució:RGE núm. 16013/20, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 16066/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares i RGE núm. 16141/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i fixació de les quantitats globals.
DIMARTS
24/11/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16334/20 (presentada en substitució de la 16264/20), 16338/20 (presentada en substitució de la 16272/20), 16268/20, 16279/20, 16274/20, 16276/20, 16278/20, 16341/20 (presentada en sbustitució de la 16275/20), 16280/20, 16277/20, 16281/20, 16266/20, 16270/20, 16269/20, 16273/20, 16267/20, 16271/20, 16282/20. II. Interpel·lació RGE núm. 5973/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'espais naturals protegits. III. Moció RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa que permet l'avaluació, promoció i obtenció de titulacions sense límit d'assignatures suspeses, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14982/20. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Apartat tercer de la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç de proximitat. 2. Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears. 3. Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament. 4. Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de reactivació econòmica. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant l'actuació de les companyies aèries respecte a les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de l'estat l'alarma. 2. RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa. VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de les diputades Sra. María Salomé Cabrera i Roselló i Sra. María Asunción Pons i Fullana, i del diputat Sr. Vicente Marí i Torres.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 1/de desembre/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 17568883

Mapa Web