AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2020 a 31/10/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/10/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 14873/20, 14876/20, 14880/20, 14869/20, 14874/20, 14875/20, 14877/20, 14878/20, 14879/20, 14881/20, 14884/20, 14994/20 (presentada en substitució de la 14871/20), 14864/20, 14865/20, 14870/20, 14883/20, 14872/20, 14882/20. II. Interpel·lació RGE núm. 3746/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria i coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes ajudes. III. Moció RGE núm. 14807/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9476/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 13729/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç del sistema educatiu. 2. RGE núm. 14183/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització dels romanents per part de les entitats locals i altres mesures de finançament locals davant la crisi de la COVID-19. V. Elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Baleares per exhauriment del mandat. VI. Compareixença urgent de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, per tal d'explicar el Pla de conciliació anunciat en el Consell de Govern (escrit RGE núm. 9519/20, del Grup Parlamentari Popular).
DIMARTS
13/10/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15137/20, 15084/20, 15108/20, 15131/20, 15139/20, 15133/20, 15134/20, 15135/20, 15136/20, 15138/20, 15258/20 (presentada en substitució de la 15140/20), 15110/20, 15109/20, 15089/20, 15132/20, 15107/20, 15085/20 i 15141/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14649/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic. III. Moció RGE núm. 14959/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i social, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14206/20. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació del punt núm. 3 la Proposició no de llei RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics a favor dels trens de Mallorca (SFM). 2. Votació de l'esmena RGE núm. 9856/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, a la Proposició no de llei RGE núm. 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la Marca Europa. 3. Votació dels apartats 3, 4, 6.a) i 6.b) de la Proposició no de llei RGE núm. 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors, i de l'esmena RGE núm. 9857/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 4. Votació de l'esmena RGE núm. 9858/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat. 5. Votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica. 6. Votació del punt 5 de la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i de l'esmena RGE núm. 10219/20, del Grup Parlamentari Popular. 7. Votació de l'apartat primer de la Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. 8. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella. 9. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19. 10. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes Balears.11. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja. 12. Votació dels punts 1 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d'agost. 13. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14413/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a accions contra l'aporofòbia. 2. RGE núm. 14185/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a necessitat de garantir la conciliació de les famílies en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19.
DIMARTS
20/10/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIMECRES
21/10/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIMARTS
27/10/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes. RGE núm. 15555/20, 15565/20, 15553/20, 15589/20 (presentada en substitució 15562/20), 15564/20, 15568/20, 15563/20, 15566/20, 15567/20, 15569/20, 15590/20 (presentada en substitució de la 15560/20), 15356/20, 15557/20, 15535/20, 15558/20, 15554/20, 15575/20 i 15570/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14863/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb el comerç.
11:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució derivades del debat de política general del Govern de les Illes Balears.
15:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la segona sessió plenària) Punt únic. Escrit RGE núm. 15545/20, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2021.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 16516498

Mapa Web