AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2020 a 31/07/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
07/07/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa de la cambra) Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Preguntes orals RGE núm. 9950/20, 9951/20, 9944/20, 9928/20, 9942/20, 9954/20, 9955/20, 9956/20, 9957/20, 9958/20, 9959/20, 9960/20, 9961/20, 9949/20, 9948/20, 9943/20, 9952/20 i 9962/20.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària). Punt únic. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7698/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 2. RGE núm. 3478/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan. Urgència.
DIMARTS
21/07/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la reunió de la Mesa) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes RGE núm. 9670/20, 9654/20 i 9659/20.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes RGE núm. 10615/20, 10813/20, 10863/20, 10858/20, 10860/20, 10865/20, 10849/20, 10850/20, 10851/20, 10852/20, 10853/20, 10854/20, 10855/20, 10856/20, 10864/20, 10859/20, 10861/20 i 10857/20.
11:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 10868/20).
14:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la tercera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'explicar el finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).
17:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la quarta sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears.
18:50 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la cinquena sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 29/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15347578

Mapa Web