AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2021 a 30/04/2021(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
13/04/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3800/21, 3767/21, 3795/21, 3789/21, 3834/21 (presentada en substitució de la 3808/21), 3799/21, 3801/21, 3875/21 (presentada en substitució de la 3804/21), 3806/21, 3802/21, 3876/21 (presentada en substitució de la 3805/21), 3796/21, 3803/21, 3768/21, 3788/21, 3809/21, 3798/21 i 3807/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital. III. Mocions: 1. RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 2. RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre l'activitat turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2384/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. (Escrit RGE núm. 2961/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
20/04/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3920/21, 3933/21, 3926/21, 3928/21, 3929/21, 3931/21, 3935/21, 3914/21, 3930/21, 3932/21, 3922/21, 3934/21, 3916/21, 3917/21, 3913/21, 3927/21, 3924/21 i 3936/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3771/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats especials (NEES i NESE) a l'inici del curs 2020-2021. 2. RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la contractació juvenil. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Punt núm. 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme impacte de la pujada dels costs d'electricitat en les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19. 2. Punt núm. 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i el gas. Palma, 14 d'abril de 2021
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 20/d’abril/2021 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 21534089

Mapa Web