AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2020 a 31/07/2020(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
07/07/2020
09:15 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l'escrit RGE núm. 9963/20, amb l'ordre del dia següent: Proposicions no de llei RGE núm. 7698/19 i 3478/20.
09:25 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 9965/20, amb l'ordre del dia següent: Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9950/20, 9951/20, 9944/20, 9928/20, 9942/20, 9954/20, 9955/20, 9956/20, 9957/20, 9958/20, 9959/20, 9960/20, 9961/20, 9949/20, 9948/20, 9943/20, 9952/20 i 9962/20.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 9968/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratios escolars als centres educatius.
09:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la tercera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de les comissions permanents que pertoquin. sol·licitada per 13 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 9970/20. per dur a terme el debat i la votació de les Proposicions no de llei RGE núm. 9916/20, 9917/20, 9843/20, 9966/29 i 9969/20.
09:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la quarta sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Ciudadanos, mitjançant l'escrit RGE núm. 10001/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral RGE núm. 9670/20, 9654/20 i 9659/20.
DIMARTS
21/07/2020
09:15 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 10235/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'explicar el finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).
09:20 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la primera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits als Grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, mitjançant amb l'escrit RGE núm. 10258/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears.
09:25 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la segona sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10251/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la tercera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessió extraordinària de la comissió pertinent, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 10290/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10088/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a un oci segur.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la quarta sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 10866/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10615/20, 10813/20, 10863/20, 10858/20, 10860/20, 10865/20, 10849/20, 10850/20, 10851/20, 10852/20, 10853/20, 10854/20, 10855/20, 10856/20, 10864/20, 10859/20, 10861/20 i 10857/20.
09:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la cinquena sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, en el període comprès entre els dies 1 i 9 de setembre de 2020, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, sol·licitada per 15 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos i El Pi-Proposta per les Illes Balears¬, mitjançant l'escrit RGE núm. 10867/20 complementat amb l'escrit RGE núm. 10909/20.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 29/de setembre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15349530

Mapa Web