AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2021 a 31/12/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/12/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12040/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença urgent del Sr. Jaume Far Jiménez, Director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per tal d'informar sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina durant el seu mandat. 2. Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el nou Pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL), sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 4728/21 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 02.06.21.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3867/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a salut mental. b) RGE núm. 5190/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a actuacions contra el càncer de pròstata per part del Servei de Salut. c) RGE núm. 7438/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'augment dels trastorns de la conducta alimentària entre els joves i els adolescents.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1568/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per al compliment d'allò pactat en el III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. b) RGE núm. 2226/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous fons europeus per la Covid-19.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/12/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIVENDRES
03/12/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIJOUS
09/12/2021
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1.Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12275/21, tramès pel Grupo Red Eléctrica. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12276/21, presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, sol·licitant la compareixença d'una persona representant de la Xarxa de Pagesos Ecològics de les Balears, plataforma que integra les associacions de cada illa (APAEEF a les Pitiüses, APAEMA a Mallorca i APAEM a Menorca). 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11971/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou impuls a la producción ecològica a les Illes Balears. b) RGE núm. 12048/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa finançament de les càmeres de comerç de Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 12052/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i agilització del procés de valoració de la discapacitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 28453020

Mapa Web