AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2020 a 30/11/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/11/2020
09:45 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Estudi de les modificacions de les declaracions d'incompatibilitat dels diputats Maria Salomé Cabrera i Roselló (RGE núm. 14262/20), M. Asunción Pons i Fullana (RGE núm. 14291/20) i Vicent Marí i Torres (RGE núm. 14202/20).
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Odre del dia: I.Preguntes RGE núm. 15564/20, 15619/20, 15627/20, 15630/20, 15632/20, 15636/20, 15637/20, 15638/20, 15633/20, 15634/20, 15635/20, 15639/20, 15631/20, 15626/20, 15641/20, 15625/20, 15629/20, 15628/20, 15640/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14976/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l'ordre constitucional. III. Moció RGE núm. 15284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta "Glòria" i coordinació amb altres administracions per canalitzar aquestes ajudes, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3746/20. IV. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre la responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb l'anomenat "Cas Corea". (Escrit RGE núm. 178/20, del Grup Parlamentari Popular).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 11404/20, presentada pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'alliberament dels romanents dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de l'acord entre la FEMP i el Govern Central. 2) RGE núm. 11450/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a suport al sector privat de la comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4693/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un nou partit judicial a l'illa de Formentera; RGE núm. 8458/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a un canvi de model en l'estat d'alarma més respectuós amb l'Estat autonòmic; i RGE núm. 8529/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la defensa del teixit de la premsa local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 11393/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art.46.4), del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria, a fi que pugui exposar la seva visió i propostes en relació al sistema de salut. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 14276/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art.46.4), del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, president del sindicat metge SIMEBAL, per exposar tot un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8709/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament. b) RGE núm. 8960/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 13999/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre l'aparició de traces de COVID-19 en aigües fecals. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9917/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de reactivació econòmica. b) RGE núm. 14132/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament comercial a l'àmbit de la Platja de Palma.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Preguntes. 1) RGE núm. 13649/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la Disposició Addicional Primera del Decret Llei 8/2020. 2) RGE núm. 13650/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a incentivació del canvi d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa qualitat millorant la regulació del Decret Llei 8/2020. 3) RGE núm. 13651/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a objectiu de la Conselleria Turística respecte les places turístiques obsoletes o de baixa qualitat. 4) RGE núm. 13652/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsions de la Conselleria de Turisme respecte el canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11449/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a exigència de l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki. 2) RGE núm. 14809/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a suport a l'informe de Nacions Unides sobre Veneçuela i condemna de la violació dels drets humans.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13960/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a donar resposta a la complexitat que impliquen els escenaris de semipresencialitat i confinament previstos pel sistema educatiu; i RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/11/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 3/de novembre/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 16643977

Mapa Web