AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2020 a 31/10/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/10/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. RGE núm. 14036/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la directora de l'Agència d'Estratègia Turística per explicar les noves línies de feina que pensa dur a terme. 2) Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 14131/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a l'extensió de les mesures de protecció i conciliació dels treballadors autònoms afectats per circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves famílies, així com per a recuperar la prestació extraordinària per finalització de l'activitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) a) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9561/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; b) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9564/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Comissió de Construcció de la CAEB, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; c) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9567/20,modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, PIME Balears, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; d) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9568/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, d'un representant de la Comissió de Turisme de la CAEB, davant la tramitació del Decret llei 8/2020; e) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9614/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, del president del sindicat metge SIMEBAL, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. i 2) la Proposició no de llei RGE núm. 14177/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a: Sector del Comerç. Mesures per al manteniment i foment de la seva activitat 'temporada baixa 2020-2021'.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1) Compareixença RGE núm. 13741/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 192.1) pel procediment d'urgència, de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal de donar complida informació sobre la gestió que està portant a terme en els centres de menors amb mesures judicials i en els centres de menors tutelats. 2) Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 11120/20, presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (art. 46.4), sol·licitant la compareixença del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació. b) RGE núm. 10355/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, per tal de parlar de la cooperació davant els reptes d'una societat post COVID.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 3250/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears; i RGE núm. 9084/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per tal d'informar sobre la incertesa envers el retorn a les aules en el mes de setembre. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 175/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gestió de les assignacions de la Conselleria d'Educació per al funcionament dels centres docents públics no universitaris: i RGE núm. 2136/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució immediata de les partides bloquejades als centres educatius de les Illes Balears dins aquest exercici pressupostari.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15455441

Mapa Web