AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2011 a 31/12/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/12/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes RGE núm. 3841/11, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre promoció turística a les fires de Londres, Madrid i Berlín; RGE núm. 3842/11, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre projecte de Magaluf; RGE núm. 3843/11, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre projecte d'interès autonòmic; RGE núm. 3878/11, de la Sra. Barceló i Martí, sobre garantia connectivitat de les Illes Balears per aquest hivern; i RGE núm. 3879/11, de la Sra. Barceló i Martí, sobre mesures aprovades per tal de possibilitar que aquesta temporada turística fos bona.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD:1.- Constitució ponència del Projecte de llei RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa.2.- Nomenament coordinador.3.- Pla de treball.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca mitjançant l'escrit RGE núm. 1910/11, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern (per tal de complementar aspectes no tractats a la compareixença del dia 27 d'octubre de 2011).
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
02/12/2011
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 4379/11 de pressuposts generals CAIB per a l'any 2012.
DIMECRES
07/12/2011
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 5064/11, 5072/11, 5060/11, 5063/11, 5066/11, 5075/11, 5062/11, 5069/11, 5073/11, 5061/11, 5067/11, 5070/11, 5071/11, 5065/11, 5068/11, 5074/11, 5076/11 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 5085/11), i 5059/11. 2.- Interpel·lació RGE núm. 3099/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política del Govern relativa a menors i joves en risc d'exclusió social. 3.- Mocions: RGE núm. 4663/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política audiovisual, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1886/11, i RGE núm. 4984/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en el canvi d'ús dels establiments turístics, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3454/11. 4.- Proposició no de llei RGE núm. 2335/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de les lleis d'estabilitat pressupostària per garantir l'estabilitat de les finances públiques.
14:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1. Constitució Ponència, 2. Nomenament de coordinador/a, 3. Redacció Informe.
DIVENDRES
09/12/2011
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
DISSABTE
10/12/2011
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, en sessió de matí, si n'és el cas. OD: Redacció Informe.
DIMARTS
13/12/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 5758/11, 5767/11, 5755/11, 5765/11, 5769/11, 5754/11, 5768/11, 5756/11, 5762/11, 5761/11, 5764/11, 5766/11, 5759/11, 5760/11, 5763/11, 5757/11, 5753/11 i 5770/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3100/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política del Govern en matèria de dependència. 3.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3916/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de consultes populars per via de referèndum de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012.
DIMECRES
14/12/2011
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
15/12/2011
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí, si n'és el cas. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4356/11, del GPS, relativa a ajudes destinades a les entitats juvenils i a les seves activitats; RGE núm. 4503/11, del GPPSM-IV-ExM i Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici penal de la darrera dona víctima de la violència masclista, i RGE núm. 4658/11, del GPP, relativa a reconeixement de la tasca de Laura Pollán i les Damas de Blanco a Cuba.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4614/11, del GPS, relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions de competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, i RGE núm. 4615/11, del GPS, relativa a convocatòria del Consell Escolar de les Illes Balears.
DIMARTS
20/12/2011
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012.
DIMECRES
21/12/2011
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012.
DIJOUS
22/12/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Contiuació del debat del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressupost del Projecte de llei RGE num. 4379/11, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si n'és el cas.
11:05 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En qualsevol cas, un cop acabat el Ple del debat final del Dictament de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 4379/11) 1.- Preguntes: RGE núm. 5770/11 i 5767/11 (ajornades a la sessió anterior) RGE núm. 5863/11, 5870/11, 5857/11, 5848/11, 5867/11, 5868/11, 5865/11, 5859/11, 5856/11, 5862/11, 5864/11, 5869/11, 5861/11, 5855/11, 5858/11, 5860/11, 5847/11 i 5866/11. 2.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei de mesures tributàries urgents.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 52187737

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201