AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2016 a 31/07/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/07/2016
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10433/16.
10:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent) Punt únic. Adopció d'acord sobre convocatòria de sessions parlamentàries extraordinàries per tal que la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa pugui constituir-se així com dur a terme les reunions que s'acordin per a l'inici de les seves tasques.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 
 
DIMECRES
06/07/2016
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
09:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
11/07/2016
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
12/07/2016
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
12:00 h.
COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ AUTOPISTES EIVISSAComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la comissió i elecció dels membres de la mesa.
DIMECRES
13/07/2016
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(Si n'és el cas) OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 10679/16.
09:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar la sessió anterior) OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10680/16.
10:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent)
10:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior)
10:15 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en acabar l'anterior)
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'EPRTVIB
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Preguntes RGE núm. 10667/16, 10668/16, 10669/16, 10670/16, 10671/16, 10672/16, 10673/16, 10674/16, 10675/16, 10676/16 i 10677/16.
13:50 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Preguntes RGE núm. 10659/16, 10660/16, 10661/16, 10662/16, 10663/16, 10664/16, 10665/16, 10678/16 i 10666/16.
DIJOUS
14/07/2016
14:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Pla de treball.
DIMARTS
19/07/2016
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
10:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
21/07/2016
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 11031/16.
10:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Verda
(La sessió comencarà, si n´és el cas, un cop finalitzada la Diputació Permanent)
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
DIMECRES
27/07/2016
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIVENDRES
29/07/2016
10:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
10:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Turisme sol·licitada per catorze diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 11173/16.
11:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà, si n´és el cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 52369610

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201