AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2021 a 31/10/2021(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/10/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8099/21, 8086/21, 8087/21, 9526/21(en substitució de la 8093/21), 8098/21, 8090/21, 8094/21, 8095/21, 8096/21, 8097/21, 8100/21, 8101/21, 8103/21, 8084/21, 9510/21 (en substitució de la 8089/21), 8091/21, 8092/21, 8102/21.II. Interpel·lació RGE núm. 9477/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears. III. Proposicions no de llei RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i petits propietaris/es. RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs d'atzar. IV. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre l'acord pres a la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, on s'ha fixat el factor insularitat (escrit RGE núm. 7792/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
13/10/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 9719/21 (en substitució de la RGE núm. 9660/21), 9665/21, 9654/21, 9657/21, 9663/21, 9670/21, 9646/21, 9651/21, 9659/21, 9671/21, 9661/21, 9662/21, 9664/21, 9666/21, 9722/21 (en substitució de la RGE núm. 8084/21, ajornada a la sessió anterior), 9669/21, 9656/21, 9658/21, 9667/21.II. Interpel·lació RGE núm. 7710/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7504/21.IV. Compareixença, amb debat i votació, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2022 (escrit RGE núm. 9668/21, del Govern de les Illes Balears).V. Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per informar sobre el Pla d'inversions estratègiques de les Illes Balears (escrit RGE núm. 7773/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMARTS
19/10/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes RGE núm. 10814/21, 10801/21, 10804/21, 10809/21, 10812/21, 10797/21, 10803/21, 10808/21, 10810/21, 10811/21, 10822/21, 10813/21, 10815/21, 10799/21, 10796/21, 10806/21, 10817/21, 10816/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7739/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9477/20. IV. Proposició no de llei RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME.V. Votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en comissió: 1. Proposició no de llei RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió parlamentària per al seguiment del finançament i l'execució dels projectes per ser finançats pels Fons de recuperació europeu (Next Generation EU). 2. Proposició no de llei RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en el sector cultural. 3. Apartat 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears. VI. Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 19/d’octubre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 26735641

Mapa Web