AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2021 a 30/09/2021(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
14/09/2021
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa dels nous diputats o diputades. II. Elecció dels membres de la Sindicatura de Comptes.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears.(Intervenció de la presidenta del Govern).
DIMECRES
15/09/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears. (Intervenció dels grups parlamentaris).
DIMARTS
21/09/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Elecció de secretari segon o secretària segona de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. II. Preguntes RGE núm.7577/21, 7611/21, 7612/21, 7615/21, 7616/21, 7627/21, 7633/21, 7634/21, 7635/21, 7636/21, 7637/21, 7638/21, 7640/21, 7639/21, 7614/21, 7578/21, 7626/21 i 7641/21. III. Interpel·lació RGE núm. 6344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Fons Europeus Next Generation EU. IV. Moció RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/21. V. Compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat. (Escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària anterior. Ordre del dia: Debat i votació de les propostes de resolució derivades del Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIMARTS
28/09/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 7712/21, 7713/21, 7851/21 (en substitució de la 7721/21), 7722/21, 7727/21, 7714/21, 7715/21, 7850/21 (en substitució de la 7717/21), 7718/21, 7719/21, 7720/21, 7723/21, 7724/21, 7711/21, 7716/21, 7852/21 ( en substitució de la 7726/21), 7728/21, 7725/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7504/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de Fons Europeus Next Generation EU, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1140/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 8/2021, de 30 d'agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (escrit RGE núm. 7145/21).V. Proposicions no de llei RGE núm. 6925/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a situació de les dones i les nines a l'Afganistan. RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del Règim especial de les Illes Balears davant el menyspreu del Govern del Sr. Sánchez. VI. Compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat (escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt) (ajornada a la sessió anterior).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 19/d’octubre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 26737571

Mapa Web