AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2022 a 30/06/2022(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
28/06/2022
08:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la suspensió del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).
08:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de dur a terme l'adopció d'acord per part de la comissió de la sol·licitud de compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Algèria i Espanya, i si n'és el cas, substanciació de la compareixença (escrit RGE núm. 5074/22).
08:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5112/22, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'explicar les mesures que s'han pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5248/22).
08:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior).Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 5272/22, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5265/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5270/22, 5256/22, 5257/22, 5258/22, 5259/22, 5260/22, 5261/22, 5262/22, 5263/22, 5294/22, 5266/22, 5254/22, 5268/22 i 5264/22.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/07/2022 a les 11:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36606115

Mapa Web