Lleis

Seleccioneu la legislatura:

LLEIS PUBLICADES A LA 6a LEGISLATURA

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/2001, DE 29 DE OCTUBRE, DE ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I SEGURETAT SOCIAL

LLEI PER LA QUAL ES DEROGA LA LLEI 7/2001, DE 23 DE ABRIL, DEL IMPOST SOBRE LES ESTADES A EMPRESES TURÍSTIQUES DE ALLOTJAMENT, DESTINAT A LA DOTACIÓ DEL FONS PER A LA MILLORA DE LA ACTIVITAT TURÍSTICA I LA PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME A LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE ENGINYERS EN INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL ANY 2004

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

LLEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

LLEI SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS A LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE GUIES TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2002, DE 21 DE JUNY, DE SUBVENCIONS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 2005

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES, ADMINISTRATIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA

LLEI DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

LLEI PER A LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL ( LECO )

LLEI DE COMERCIALITZACIÓ D' ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES

LLEI DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE LES ILLES BALEARS

DECRET LEGISLATIU 67/2005, DE 24 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FINANCES DE LA COMUNITAT AUTONÒMA DE LES ILLES BALEARS

DECRET LEGISLATIU 2/2005, DE 28 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SUBVENCIONS

LLEI DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 12/1998, DE 21 DE DESEMBRE, DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PORTS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE VOLUNTATS ANTICIPADES

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 1/2003, DE 20 DE MARÇ, DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES TRANSITÒRIES PER A L' ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA AUTONÒMICA DE GRAN ESTABLIMENT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS

LLEI D' EDUCACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT DE PERSONES ADULTES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE GESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

LLEI BALEAR DE CAÇA I PESCA FLUVIAL

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L' ANY 2006

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

LLEI DE CREACIÓ DEL COL.LEGI OFICIAL DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MESURES ESPECÍFIQUES PER A LES ILLES D' EIVISSA I FORMENTERA EN MATÈRIA D' ORDENACIÓ TERRITORIAL, URBANISME I TURISME

LLEI REGULADORA DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ D' EIVISSA I FORMENTERA

LLEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR

LLEI INTEGRAL DE LA JOVENTUT

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 12/1998, DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS

LLEI PER A LA DONA

LLEI DE CREACIÓ DEL CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE LES LLICÈNCIES INTEGRADES D' ACTIVITAT DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE COSSOS I ESCALES DE L' ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI D'AVALUACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL I AVALUACIONS AMBIENTALS ESTRATÈGIQUES A LES ILLES BALEARS

LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE REFORMA DE L' IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

LLEI DE L' ESPORT DE LES ILLES BALEARS

LLEI D' ARXIUS I PATRIMONI DOCUMENTAL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA

LLEI INTEGRAL DE L' ATENCIÓ I DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L' ADOLESCÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 4/2003, DE 26 DE MARÇ, DE MUSEUS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE LES ILLES BALEARS

LLEI CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI DE PUBLICITARIS I RELACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 2007

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

PROPOSTA D' ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, DE MENORCA I D' EIVISSA I FORMENTERA EN MATÈRIA DE JOVENTUT I LLEURE

PROPOSTA DE REFORMA DE L' ESTATUT D' AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web