Lleis

Seleccioneu la legislatura:

LLEIS PUBLICADES A LA 5a LEGISLATURA

LLEI DE MESURES CAUTELARS I EMERGÈNCIA RELATIVES A ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A LES ILLES BALEARS

LLEI DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 3 DE LA LLEI 5/1984, DE 24 D'OCTUBRE, DE RÈGIM JURÍDIC ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI PER LA QUAL ES DEROGA L'ARTICLE 20 DE LA LLEI 9/1997, DE 22 DE DESEMBRE, DE DIVERSES MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES, RELATIU A L'ÀREA DEL CAP DES PINAR

LLEI DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 7/1997, DE 20 DE NOVEMBRE, DE LA RECERCA I DEL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

LLEI DE DIVERSES MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES, DE FUNCIÓ PÚBLICA I ECONÒMIQUES

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PEL 2000

LLEI INSTITUT BALEAR DE LA DONA

LLEI DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL SERVEI BALEAR OCUPACIÓ

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1993, DE 15 DE JUNY, DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MORATÒRIA DE CONSTRUCCIÓ I AMPLIACIÓ DE CAMPS DE GOLF A LES ILLES PITIÜSES

LLEI REGULADORA DEL CAMÍ DE CAVALLS DE MENORCA

LLEI DE CONSELLS INSULARS

LLEI DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 12/1999, DE 23 DE DESEMBRE, DE MESURES TRIBUTÀRIES ADMINISTRATIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA I ECONÒMIQUES

LLEI DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1998, DE 14 DE DESEMBRE, DELS CONSELLS ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS

LLEI ORDENACIÓ TERRITORIAL

LLEI SOBRE ESTADES A EMPRESES TURÍSTIQUES D'ALLOTJAMENT DESTINAT A LA DOTACIÓ DEL FONS PER A LA MILLORA DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA I LA PREVENCIÓ DEL MEDI AMBIENT

LLEI SOBRE EL PATRIMONI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE FISIOTERAPEUTES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A 2001

LLEI DE DIVERSES MESURES TRIBUTÀRIES, ADMINISTRATIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA

LLEI DE CESSIÓ GRATUÏTA AJUNTAMENT ALCÚDIA D'UNS TRAMS DE LES CARRETERES C-712, C-713 I PM-225

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA ORDENACIÓ DEL TERRITORI

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I DE SEGURETAT SOCIAL

DECRET LEGISLATIU 112/2001, DE 7 DE SETEMBRE, PEL QUAL S'APROVA LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE LES ILLES BALEARS

LLEI ORDENACIÓ ACTIVITAT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS

LLEI DE CESSIÓ GRATUÏTA AJUNTAMENT DE PALMA DE LA TITULARITAT DE TRES SOLARS SITUATS EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA

LLEI DE CESSIÓ GRATUÏTA AJUNTAMENT DE PALMA DE LA TITULARITAT DEL TRAM DE L'ENLLAÇ DE CALA MAJOR-ILLETES A LA PM-1 I LA C-719, CARRER CALVIÀ, CA'S CATALÀ, T.M. PALMA

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/2000, DE 27 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 2001

LLEI SOBRE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

LLEI DE PARELLES ESTABLES

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE LOGOPEDES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

LLEI DE PROTECCIÓ DE SES SALINES D'EIVISSA I FORMENTERA

LLEI DE PROTECCIÓ DE CREACIÓ DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE PEDAGOGS I PEDAGOGUES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER ANY 2002

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES, ADMINISTRATIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA

LLEI DE SISTEMA DE FINANÇAMENT DEFINITIU DELS COSELLS INSULARS

LLEI DE ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE CARRETERES I DE CAMINS

LLEI DE DESIGNACIÓ DE SEU DELS JUTJATS SOCIAL I PENAL AMB JURISDICCIÓ A L'ILLA DE MENORCA

LLEI DE SUBVENCIONS

LLEI DE TAXES PER INSPECCIONS I CONTROLS SANITARIS DELS PRODUCTES PESQUERS DESTINATS AL CONSUM HUMÀ

LLEI DE MOFICIACIÓ DE LA LLEI 8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE, ELECTORAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI PER LA QUAL SE AUTORITZA LA MODIFICACIÓ DEL NIVELL DE ENDEUTAMENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS A 31 DE DESEMBRE DE 2002 I ES MODIFICA LA LLEI 19/2001, DE 21 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A EL ANY 2002

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI DE EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE MUSEUS DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL ANY 2003

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

LLEI DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA LLEI 2/1999, DE 24 DE MARÇ, GENERAL TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14219897

Mapa Web