Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 45
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PROP-0125
2019/06896
15/10/2019
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Seguretat aèria dels trasllats sanitaris     
 
2
10-2019/PROP-0127
2019/06901
16/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Adecuación Ley de  memoria y reconocimietos democráticos deles Illes Balears    
 
3
10-2019/PROP-0128
2019/06902
16/10/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Creixement a les Illes Balears per al 2020.     
 
4
10-2019/PROP-0129
2019/06903
16/10/2019
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Finançament de la planta de Ca Na Putxa a Eivissa.     
 
5
10-2019/PROP-0130
2019/06904
16/10/2019
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Concurs de concessió de transport públic d’autobusos deMallorca.    
 
6
10-2019/PROP-0131
2019/06905
16/10/2019
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Actuacions del Govern de les Illes Balears contra la plagade la processionària que afecta als pinars de Menorca.    
 
7
10-2019/PROP-0132
2019/06906
16/10/2019
Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Audiències de la ràdio i televisió públiques.     
 
8
10-2019/PROP-0133
2019/06907
16/10/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Destí de la caserna Comte Cifuentes a Menorca.     
 
9
10-2019/PROP-0134
2019/06908
16/10/2019
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Impuls de les exportacions dels productes de les diferentsDenominacions d’Origen.    
 
10
10-2019/PROP-0135
2019/06909
16/10/2019
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Vessament d'aigües fecals a la Badia de Palma i al Portd'Eivissa.    
 
11
10-2019/PROP-0136
2019/06910
16/10/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Pagament del deute a la nostra Comunitat Autònoma.     
 
12
10-2019/PROP-0137
2019/06912
16/10/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Cobrament per part del Govern de les Illes Balears dels 177milions d'euros pendents.    
 
13
10-2019/PROP-0138
2019/06913
16/10/2019
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Escuela de Artes de Ibiza     
 
14
10-2019/PROP-0139
2019/06914
16/10/2019
Jaume FONT I BARCELÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Mesures del Govern de les Illes Balears per lluitar contral'exclusió social.    
 
15
10-2019/PROP-0140
2019/06915
16/10/2019
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Medidas contra la brecha salarial y la precariedad laboralfemenina     
 
16
10-2019/PROP-0142
2019/06917
16/10/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Lista de espera para el acceso a las vivienda de protecciónoficial en las Illes Balears    
 
17
10-2019/PROP-0143
2019/07337
21/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Pacto de gobierno     
 
18
10-2019/INTE-0005
2019/04066
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general del Govern en relació a l'inici del cursescolar.    
 
19
10-2019/INTE-0006
2019/04067
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a la futura lleieducativa.    
 
20
10-2019/INTE-0007
2019/04068
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a la Cultura.     
 
21
10-2019/INTE-0008
2019/04069
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a lesinfraestructures educatives i eliminació de barracons.    
 
22
10-2019/INTE-0009
2019/04210
06/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern de les Illes Balears sobre ladefensa del régimen constitucional    
 
23
10-2019/INTE-0010
2019/04536
22/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política en materia de inmigración del Govern de les IllesBalears    
 
24
10-2019/PLEX-0001
2019/04574
26/08/2019
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Debat de Presa en Consideració
LEY DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR , LABORALY PERSONAL  DE  LES ILLES BALEARS    
 
25
10-2019/INTE-0012
2019/05589
19/09/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política del Govern de les Illes Balears en materia depublicidad intitucional    
 
26
10-2019/INTE-0013
2019/05605
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Connectivitat aèria i marítima.     
 
27
10-2019/INTE-0014
2019/05709
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets lingüístics.     
 
28
10-2019/INTE-0015
2019/05716
23/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Autogovern de les Illes Balears     
 
29
10-2019/INTE-0016
2019/05973
24/09/2019
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d’espais naturalsprotegits    
 
30
10-2019/DLEX-0001
2019/06540
05/10/2019
Sra. Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixenajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïtspel concurs de creditors de l'agència de viatges majoristaThomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears 
 
31
10-2019/MOCI-0005
2019/06768
11/10/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general en matèria d'emergències.     
 
32
10-2019/PRON-0004
2019/03379
22/07/2019
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ACCÉS ASSEQUIBLE A L'HABITATGE PÚBLIC    
 
33
10-2019/PRON-0011
2019/04026
31/07/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
En defensa del sector turístic i contra els actes deturismofòbia a les Illes Balears.    
 
34
10-2019/PRON-0046
2019/04935
10/09/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Datos delincuencia e inmigración ilegal en las IllesBalears    
 
35
10-2019/PRON-0047
2019/05039
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ayudas para la adquisición de libros y material didáctico.     
 
36
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
37
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
38
10-2019/PRON-0058
2019/05463
19/09/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Finançament per a la millora i modernització de les IllesBalears com a destí turístic.      
 
39
10-2019/PRON-0065
2019/06086
25/09/2019
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
RECONEIXEMENT I HOMENATGE D’ESTAT A LES VÍCTIMES I ALSEXILIATS DE LA DICTADURA FRANQUISTA.      
 
40
10-2019/PRON-0066
2019/06095
26/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rebaixa dels preus dels menús escolar.     
 
41
10-2019/PRON-0069
2019/06294
30/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'esport femení.     
 
42
10-2019/PRON-0071
2019/06349
02/10/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política Lingüística     
 
43
10-2019/PRON-0087
2019/06861
14/10/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.     
 
44
10-2019/PRON-0089
2019/06865
14/10/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa de cribatge de càncer de còlon i recte.     
 
45
10-2019/DLEX-0001
2019/06540
05/10/2019
Sra. Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixenajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïtspel concurs de creditors de l'agència de viatges majoristaThomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears 
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8969331

Mapa Web