Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 72
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2021/PROP-0079
2021/02023
23/02/2021
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Calendari de reunions per als pròxims mesos entre el GOIB il'estat per avançar en les negociacions del finançamentdel REIB   
 
2
10-2021/PROP-0080
2021/02031
24/02/2021
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Motivos por los que la  Consellería de Fons Europeus,Universitat i Cultura no gestiona innovación ni economíacircular.   
 
3
10-2021/PROP-0081
2021/02034
24/02/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Captació de recursos dels fons europeus     
 
4
10-2021/PROP-0083
2021/02048
24/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Ajudes directes a les empreses d'activitat turísticacomplementària de temporada perjudicades per la crisi de laCovid-19.   
 
5
10-2021/PROP-0084
2021/02049
24/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Participació dels empresaris turístics en proves i controlsper fer de Balears un destí segur.    
 
6
10-2021/PROP-0085
2021/02051
24/02/2021
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Medidas adoptadas ante la aparición de balas de paja.     
 
7
10-2021/PROP-0086
2021/02052
24/02/2021
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Parets de pedra prefabricada a la Serra de Tramuntana.     
 
8
10-2021/PROP-0087
2021/02053
24/02/2021
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Segon enllaç submarí Mallorca-Menorca per al subministramentelèctric.    
 
9
10-2021/PROP-0088
2021/02054
24/02/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Tarifes del transport públic ferroviari i terrestre.     
 
10
10-2021/PROP-0089
2021/02055
24/02/2021
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Escrit tramès pel Parlament Europeu en relació a laprotecció dels menors de Balears.    
 
11
10-2021/PROP-0090
2021/02056
24/02/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Evolució de la campanya de vacunació contra la COVID a lesIlles Balears.    
 
12
10-2021/PROP-0091
2021/02057
24/02/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Estratègia del Govern respecte la FP dual.     
 
13
10-2021/PROP-0092
2021/02058
24/02/2021
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reclamació de la part fiscal del REB.     
 
14
10-2021/PROP-0093
2021/02059
24/02/2021
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Plataformes reivindicatives davant la gestió de la crisiocasionada per la pandèmia.    
 
15
10-2021/PROP-0094
2021/02061
24/02/2021
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Vacunación COVID19 de trabajadores considerados 'esenciales'mayores de 55 años.    
 
16
10-2021/PROP-0095
2021/02062
24/02/2021
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Comisión de investigación por los casos de menoresprostituidos    
 
17
10-2021/PROP-0096
2021/02063
24/02/2021
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Normalidad democrática     
 
18
10-2021/PROP-0097
2021/02064
24/02/2021
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Requerimiento del Parlamento Europeo al Govern sobre losabusos sexuales a menores tutelados por la administración.    
 
19
10-2019/INTE-0014
2019/05709
20/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets lingüístics.     
 
20
10-2019/INTE-0021
2019/07686
04/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern pel que fa a la regulació inormativa que afecta els animals que viuen a l'entornhumà.   
 
21
10-2019/INTE-0022
2019/08343
12/11/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d'aigua.     
 
22
10-2020/INTE-0002
2020/00144
09/01/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política general del Govern en matèria de gestió econòmicaeducativa.    
 
23
10-2020/INTE-0005
2020/03745
26/02/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Moratòria de creuers.     
 
24
10-2020/INTE-0007
2020/04694
06/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
A Respondre Per Escrit, Final Període
Cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a laneutralidad ideológica y política por parte de los docentesen el desarrollo de sus funciones en la enseñanza pública enBaleares  
 
25
10-2020/PLEX-0003
2020/06957
15/04/2020
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Debat de Presa en Consideració
PROPOSICIÓ DE LLEI D'AGILITZACIÓ PER INCENTIVAR LAINVERSIÓ     
 
26
10-2020/INTE-0009
2020/09477
10/06/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inversions de l'Estat a les Illes Balears     
 
27
10-2020/INTE-0010
2020/11330
29/07/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria d'emergències.     
 
28
10-2020/PLEX-0006
2020/14652
22/09/2020
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició de llei per a la Reforma del Reglament delParlament de les Illes Balears    
 
29
10-2020/INTE-0015
2020/14654
22/09/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació als menors ambmesures judicials a Es Pinaret i Es Fusteret.    
 
30
10-2020/INTE-0017
2020/14918
01/10/2020
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
A Respondre Per Escrit, Final Període
Política del Govern de les Illes Balears per evitar lespossibles inundacions i catàstrofes meteorològiques a lesIlles Balears   
 
31
10-2020/INTE-0018
2020/14923
01/10/2020
Sra. Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Desplegament del REIB     
 
32
10-2020/PLEX-0007
2020/14927
01/10/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Debat de Presa en Consideració
Modificació de la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerçde les Illes Balears.    
 
33
10-2021/INTE-0003
2021/01140
22/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gestió de fons europeus Next Generation EU     
 
34
10-2021/INTE-0004
2021/01666
11/02/2021
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política de reactivació en matèria turística.     
 
35
10-2021/INTE-0005
2021/01889
18/02/2021
Catalina PONS I SALOM
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
Política general del Govern de les Illes Balears en relacióamb els mitjans de comunicació de les Illes Balears.    
 
36
10-2021/MOCI-0003
2021/01922
19/02/2021
Sílvia TUR I RIBAS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Lluita contra el canvi climàtic     
 
37
10-2019/PRON-0048
2019/05040
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuidad del transporte escolar.     
 
38
10-2019/PRON-0050
2019/05130
16/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Promoció del producte autòcton de les Illes Balears.     
 
39
10-2019/PRON-0089
2019/06865
14/10/2019
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Programa de cribatge de càncer de còlon i recte.     
 
40
10-2019/PRON-0151
2019/10413
05/12/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Manteniment de dues xarxes de centres educatius sostingutsamb fons públics: els centres públics i els centresconcertats.   
 
41
10-2019/PRON-0154
2019/10771
10/12/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Derogació de la normativa que impedeix als ajuntamentsinvertir el superàvit i la compensació de l'Estat pels costsgenerats.   
 
42
10-2020/PRON-0026
2020/01987
29/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport del Govern de les Illes Balear al sector industrial        
 
43
10-2020/PRON-0030
2020/02015
30/01/2020
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Règim Especial de les Illes Balears (REB)       
 
44
10-2020/PRON-0043
2020/02609
06/02/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla Estratègic Nacional de la nova Política AgràriaComunitària (PAC)    
 
45
10-2020/PRON-0052
2020/03092
13/02/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a l'escola concertada.     
 
46
10-2020/PRON-0077
2020/04700
06/03/2020
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Drets dels funcionaris i treballadors de la CAIB.     
 
47
10-2020/PRON-0090
2020/05831
31/03/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS     
 
48
10-2020/PRON-0264
2020/10005
30/06/2020
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconèixement de la nacionalitat espanyola als membres delpoble saharauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i1975.   
 
49
10-2020/PRON-0278
2020/11127
22/07/2020
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Creació d’una Comissió No Permanent sobre l’estratègiaautonòmica i mesures per fer front a la desinformació enlínia.   
 
50
10-2020/PRON-0314
2020/14037
09/09/2020
Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei instant a desautoritzar la fusió entreBankia i CaixaBank i a transformar Bankia en una entitatpública al servei de la ciutadania  
 
51
10-2020/PRON-0316
2020/14117
10/09/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Recorte de personal de apoyo de niños con necesidadesespeciales (NEES y NESE) en el inicio del curso 2020-2021.    
 
52
10-2020/PRON-0330
2020/14253
15/09/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures de reactivació del turisme post COVID-19.     
 
53
10-2020/PRON-0334
2020/14355
17/09/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Renda Social Garantida i Ingrés Mínim Vital.     
 
54
10-2020/PRON-0339
2020/14628
21/09/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inclusión de la cláusula de responsabilidad constitucional     
 
55
10-2020/PRON-0383
2020/15551
22/10/2020
Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ JUVENIL.     
 
56
10-2020/PRON-0402
2020/15976
05/11/2020
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA AUTÓNOMOS Y PYMES     
 
57
10-2020/PRON-0406
2020/15992
05/11/2020
Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
IMPULS I ABORDATGE DE LES MALALTIES MINORITÀRIES.     
 
58
10-2020/PRON-0436
2020/17676
09/12/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MÉS CAPACITAT DECISÒRIA PER A LES CCAA EN MATÈRIA FISCAL IREBUIG D'UNA HARMONITZACIÓ REDUCTORA D'AQUESTESCAPACITATS.   
 
59
10-2020/PRON-0449
2020/18004
22/12/2020
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Taxa de reposició de policies locals.     
 
60
10-2020/PRON-0452
2020/18015
23/12/2020
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció de les persones consumidores enfront de possiblesclàusules abusives de les targes revolving.    
 
61
10-2021/PRON-0013
2021/01035
14/01/2021
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ayudas a la hostelería, turismo y comercio     
 
62
10-2021/PRON-0020
2021/01068
19/01/2021
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
EXONERACIÓ DELS IMPOSTOS DE L'ESTAT A AUTÒNOMS I PETITESEMPRESES AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19    
 
63
10-2021/PRON-0031
2021/01185
25/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la defensa i protecció dels pactes successoris propisdel dret civil de les Illes Balears i especialment el dretcivil d'Eivissa i Formentera.    
 
64
10-2021/PRON-0032
2021/01187
25/01/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures de fidelització dels professionals sanitaris a lesIlles Balears.      
 
65
10-2020/COIP-0015
2020/13984
07/09/2020
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller de Model Econòmic, Turisme i Treball davant el Pledel Parlament per informar sobre l'actual situació turísticai laboral de les Illes Balears 
 
66
10-2021/COIP-0003
2021/01056
19/01/2021
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent a iniciativa pròpia delconseller d'Educació, Universitat i Recerca davant el Pledel Parlament per informar sobre la valoració del primertrimestre dels centres escolars 
 
67
10-2021/COIP-0004
2021/01733
15/02/2021
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delvicepresident i conseller de Transició Energètica i SectorsProductius per informar sobre el desenvolupament de latransició energètica a les Illes Balears i donar compte deldesenvolupament de la Llei 10/2019 de canvi climàtic
 
68
10-2020/POES-0001
Número de registro desconocido
25/09/2020
 
 
COMISSIÓ DE REGLAMENT
Treball en Ponència
Ponència per a l'elaboració d'un document de propostes derevisió i millora del Reglament del Parlament id'actualització i adaptació d'aquest a la situació generadaper la pandèmia del coronavirus-19 
 
69
10-2021/AGRU-0011
2021/01813
17/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de convocatòria urgent del Ple per determinar lainterposició pel Parlament de les Illes Balears de recursd'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, depressuposts generals de l'Estat per al 2021 
 
70
10-2020/COIN-0003
2020/03415
18/02/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de creació d'una comissió no permanentd'investigació sobre les irregularitats produïdes enl'execució del contracte de servei de transport sanitariaeri a la comunitat autònoma de les Illes Balears 
 
71
10-2020/COIN-0004
2020/09497
11/06/2020
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de creació d'una Comissió no permanentd'Investigació sobre el sistema de classificació massivaentre el col·lectiu de la tercera edat dut a terme per laConselleria de salut per a discriminar l'atenció sanitàriaen cas de positiu per COVID-19
 
72
10-2021/COIN-0001
2021/01474
05/02/2021
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Proposta de creació d'una Comissió no permanentd'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunaciócontra la COVID-19 en la Comunitat Autònoma de les IllesBalears 
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web