Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió de turisme i treball

Nombre d'expedients en curs: 20
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0143
2019/09301
26/11/2019
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
ASSETJAMENTS I AGRESSIONS SEXUALS A LES CAMBRERES DE PISOSDEL SECTOR HOTELER    
Acompliment en comissió dia 25/02/21
2
10-2020/PRON-0417
2020/16140
12/11/2020
Maria Pilar SANSÓ I FUSTER
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls de segments estratègics turístics.     
 
3
10-2021/PRON-0038
2021/01264
27/01/2021
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Cambio uso de establecimientos turísticos obsoletos.     
Acompliment en comissió dia 25/02/21
4
10-2021/PRON-0051
2021/01359
01/02/2021
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Creación, atracción y retención de talento: SOIB yformación    
 
5
10-2021/PRON-0062
2021/01593
09/02/2021
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per a la supervivència de les agències de viatgesdavant les conseqüències de la COVID-19.    
 
6
10-2021/PRON-0068
2021/01760
15/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
Per a la concessió d'ajudes directes, no retornables a lesagències de viatges i l'extensió dels ERTOs fins a finalsd'any.   
 
7
10-2021/PRON-0069
2021/01763
15/02/2021
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent comunicació acord
PNL PER UNES PENSIONS DIGNES     
 
8
10-2021/PRON-0073
2021/01877
18/02/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
PRÒRROGA DE L’HABILITACIÓ PER A EXERCIR ACTIVITAT D'ESTADATURÍSTICA A HABITATGE PLURIFAMILIAR.    
 
9
10-2021/PRON-0076
2021/01958
22/02/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent comunicació acord
Ajuts directes a pymes i autònoms d'activitats turístiquescomplementàries.    
 
10
10-2020/PROC-0059
2020/13649
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la DisposicióAddicional Primera del Decret Llei 8/2020.    
 
11
10-2020/PROC-0060
2020/13650
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Incentivació del canvi d'ús dels establiments turísticsobsolets o de baixa qualitat millorant la regulació delDecret Llei 8/2020.   
 
12
10-2020/PROC-0061
2020/13651
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Objectiu de la Conselleria Turística respecte les placesturístiques obsoletes o de baixa qualitat.    
 
13
10-2020/PROC-0062
2020/13652
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Previsions de la Conselleria de Turisme respecte el canvid'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat.    
 
14
10-2021/PROC-0009
2021/01282
29/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Valoració de la idoneïtat del Decret Llei 8/2020 i de laLlei 2/2020.    
 
15
10-2021/PROC-0010
2021/01283
29/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Forma per a eliminar places turístiques obsoletes i de baixaqualitat    
 
16
10-2021/PROC-0011
2021/01284
29/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Flexibilització de l'intercanvi de places turístiques.     
 
17
10-2021/PROC-0013
2021/01294
29/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Nous mecanismes de reconversió de les places turístiquesobsoletes i de baixa qualitat.    
 
18
10-2020/ACOM-0084
2020/14036
09/09/2020
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença de la Directora de l'Agència d'EstratègiaTurística per explicar les noves línies de feina que pensadur a terme.     
 
19
10-2020/ACOM-0100
2020/15953
04/11/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller de ModelEconòmic, Turisme i Treball, el senyor Iago Negueruela iVázquez.   
 
20
10-2020/ACOM-0106
2020/17829
15/12/2020
Sra. Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del Conseller de ModelEconòmic, Turisme i Treball    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web