Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� de salut

Nombre d'expedients en curs: 14
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/PRON-0070
2022/02055
17/02/2022
Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
IMPULSAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL MODEL DE SALUTMENTAL EN TEMPS POST-COVID.    
 
2
10-2022/PRON-0091
2022/02654
15/03/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una revisió a fons del sistema sanitari de les IllesBalears.     
 
3
10-2022/PRON-0109
2022/03225
01/04/2022
Juli DALMAU I DE MATA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Conseqüències per a la salut mental derivades de la situacióclimàtica.    
 
4
10-2022/PRON-0118
2022/03453
11/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un accés ràpid i eficient a Atenció Primària de lamedicació PREP contra el VIH.    
 
5
10-2022/PRON-0122
2022/03514
13/04/2022
Isabel María BORRÁS I ROSSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gratuïtat del servei de televisió i connexió a internet perals pacients que hagin de ser hospitalitzats en elshospitals públics dels Illes Balears.   
 
6
10-2022/PRON-0131
2022/04086
29/04/2022
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas urgentes para la mejora de la atención y de larespuesta a los usuarios y los profesionales sanitarios delServicio de Salud de las Illes Balears.   
 
7
10-2022/PRON-0136
2022/04370
12/05/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l’aplicació efectiva de la Llei 4/2015, de 23 de març,de drets i garanties de la persona en el procés de morir enrelació amb les cures pal·liatives.   
 
8
10-2021/ACOM-0011
2021/01641
10/02/2021
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent de la subdirectora decronocitat    
 
9
10-2021/ACOM-0035
2021/04928
14/05/2021
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença del Defensor dels Usuaris delSistema Sanitari Públic de les Illes Balears    
 
10
10-2022/CODI-0002
2022/00264
14/01/2022
Isabel María BORRÁS I ROSSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions en relació a la sisena onada de COVID, la gestióde les baixes laborals i el grau de vacunació.    
 
11
10-2022/COIP-0007
2022/02773
21/03/2022
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia de laconsellera de Salut i Consum davant la Comissió de Salut perinformar sobre el Pla d'atenció primària, el canvi de modelen referència a salut mental i l'Eina Salut 
Acompliment en Comissió dia 25.05.22.
12
10-2022/ACOM-0017
2022/03517
19/04/2022
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol.licitud de compareixença urgent de la consellera deSalut i Consum, Patricia Gómez Picart davant la Comissió deSalut perquè doni totes les explicacions envers l'estat enque es troba la realització de l'auditoria a la campanya devacunació contra la COVID19 a la que es va comprometre el
 
13
10-2022/ACOM-0019
2022/04069
28/04/2022
Carles BONA I CASAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença del degà de la facultat demedicina de la Universitat de les Illes Balears, el Sr.Miquel Àngel Roca Bennàssar.   
 
14
10-2022/ACOM-0022
2022/04270
06/05/2022
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud compareixença de la consellera de Salut i Consumperquè doni explicacions sobre les mesures i actuacionsadoptades per fer front a la greu situació que s´estàproduint en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35532031

Mapa Web