Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió de salut

Nombre d'expedients en curs: 41
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0236
2020/09113
05/06/2020
Juli DALMAU I DE MATA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport al “Projecte Imagina” del Banc de Sang i Teixits deles Illes Balears.    
 
2
10-2020/PRON-0270
2020/10360
09/07/2020
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Millores en les condicions laborals del personal tècnicd'infermeria.    
 
3
10-2020/PRON-0283
2020/11244
24/07/2020
Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Millora en la regulació de la borsa de l’IBSALUT en relacióa la presentació de treballs a congressos i jornadescientífiques.   
 
4
10-2020/PRON-0284
2020/11306
28/07/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a la recuperació de lapresencialitat en l’atenció primària    
 
5
10-2020/PRON-0294
2020/11499
11/08/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proves PCR a l'Hospital de Formentera.     
 
6
10-2020/PRON-0335
2020/14356
17/09/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un canvi d'ubicació de l'hotel Covid a l'Arenal deLlucmajor.     
 
7
10-2020/PRON-0352
2020/14827
28/09/2020
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Restablecimiento del servicio/funcionamiento de la Unidad deProblemas Relacionados con el Alcohol (UPRA).    
 
8
10-2020/PRON-0367
2020/15162
08/10/2020
Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei deSalut que fa front a la pandèmia provocada per lacovid-19.   
 
9
10-2020/PRON-0368
2020/15260
09/10/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la normalització de l’epilèpsia i la lluita contral’estigmatització dels qui la pateixen.    
 
10
10-2020/PRON-0390
2020/15719
30/10/2020
Juli DALMAU I DE MATA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls d’un Pla Nacional d’Investigació en Càncer.     
 
11
10-2020/PRON-0393
2020/15777
02/11/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Realització de proves PCR a tots els malalts que requereixiningrés hospitalari.    
 
12
10-2020/PRON-0404
2020/15983
05/11/2020
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Financiación de mascarillas     
 
13
10-2020/PRON-0409
2020/16011
09/11/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Trasllat de l'ambulatori El Carme a l'Hospital General.     
 
14
10-2020/PRON-0410
2020/16029
09/11/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Paralització i proposició d'alternatives al trasllat del'ambulatori del Carme a l'Hospital General.     
 
15
10-2020/PRON-0412
2020/16067
10/11/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
A favor que s'estudiï la possibilitat que a les farmàcies deles Balears es puguin fer proves per detectar casos de laCOVID-19.   
 
16
10-2020/PRON-0451
2020/18014
23/12/2020
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Necesidad de retirar el visado para el acceso al tratamientode la tripe terapia para los enfermos con diagnóstico EPOC(Enfermedad Obstructiva Pulmonar Crónica).   
Acompliment en comissió dia 24/02/21
17
10-2021/PRON-0004
2021/00049
07/01/2021
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas urgentes para mejorar la estrategia de vacunación ensu eficacia, y actuaciones de contingencia necesarias antela tercera ola de la COVID19   
 
18
10-2021/PRON-0011
2021/01031
14/01/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un Pla urgent de vacunació específic per a Illes Balearsi altres comunitats autònomes turístiques.    
 
19
10-2021/PRON-0012
2021/01033
14/01/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l'obligatorietat dels tests d'antígens en els viatgesentre illes.    
 
20
10-2021/PRON-0027
2021/01163
22/01/2021
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de ley para garantizar la máximatransparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación yasegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometancualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o alorden de vacunación.
 
21
10-2021/PRON-0039
2021/01265
27/01/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reducción de IVA de las mascarillas FFP2, del 21% al4%.        
 
22
10-2021/PRON-0040
2021/01272
28/01/2021
Sra. Antonia MARTÍN I PERDIZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Garantir l'accés a la vacunació de qualitat i segura contrala Covid-19 en el sistema públic de salut   
 
23
10-2021/PRON-0043
2021/01293
29/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inclusió dels Policies Locals com a personal de risc per aser vacunats el mes de març.        
 
24
10-2021/PRON-0052
2021/01366
01/02/2021
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Equiparación de la indemnización por residencia del personalsanitario de las Islas Baleares con las Islas Canarias y laeliminación del catalán como requisito de acceso paratrabajar en la sanidad pública Balear  
 
25
10-2021/PRON-0056
2021/01527
08/02/2021
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas de garantías sanitarias y aceleración de lavacunación para contener la pandemia a causa del COVID-19    
 
26
10-2021/PRON-0057
2021/01532
08/02/2021
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Realització de test d'antígens gratuïts a alumnes i personalde la Universitat de les Illes Balears.    
 
27
10-2021/PRON-0067
2021/01729
12/02/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagaciódel COVID-19 en tot el transport públic de Balears.        
 
28
10-2021/PROC-0001
2021/00126
07/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Coneixement previ de la Conselleria de la decisió delcessament del cap de servei de Medicina Intensiva del’hospital Mateu Orfila   
 
29
10-2021/PROC-0002
2021/00127
07/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Motivació de l'anunci del cessament del cap de servei deMedicina Intensiva de l’hospital Mateu Orfila    
 
30
10-2021/PROC-0003
2021/00128
07/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Aval dels motius de l'anunci del cessament del cap de serveide Medicina Intensiva de l’hospital Mateu Orfila per part dela Conselleria   
 
31
10-2020/ACOM-0069
2020/11297
27/07/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de compareixença urgent del director de Gestió iPressupostos del Servei de Salut de les Illes Balears, elSr. Manuel Palomino Chacón.   
Acompliment en comissió dia 24/02/21
32
10-2020/ACOM-0073
2020/11393
03/08/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Sr. Jorge Tera Donoso, Secretari generalde SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria.    
 
33
10-2020/ACOM-0080
2020/13743
25/08/2020
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Solicitud de comparecencia urgente de la consellera de Saluti Consum, Sra. Patrícia Gómez, sobre la gestión actual, laprevención, control y seguimientos de los contagios yrebrotes provocados por el COVID-19 en las Illes Balears.  
 
34
10-2020/ACOM-0085
2020/14276
15/09/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Sr. Miquel Lázaro del Sindicat SIMEBAL.     
 
35
10-2020/ACOM-0090
2020/15155
07/10/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Director General de Consum com aconseqüència de la fallida de Dentix.    
 
36
10-2020/ACOM-0096
2020/15689
29/10/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del director general delServei de Salut de les Illes Balears, el Sr. Juli Fuster.    
 
37
10-2020/ACOM-0099
2020/15865
03/11/2020
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Gerent de Son Espases, Sr. Josep Pomar,per tal d'explicar els motius de la no realització de provesper detecció de coronavirus als pacients que hagind'ingressar a l'Hospital de Son Espases  
 
38
10-2020/ACOM-0103
2020/16191
16/11/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del gerent de l'hospitalMateu Orfila, el Dr. Romà Julià Massip.    
 
39
10-2021/ACOM-0009
2021/01558
09/02/2021
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença del Director General de laGerència d’Atenció d’Urgències 061    
 
40
10-2021/ACOM-0011
2021/01641
10/02/2021
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença urgent de la subdirectora decronocitat    
 
41
10-2021/ACOM-0012
2021/01728
12/02/2021
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Sr. Javier Cortés, presidentede la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) enBaleares   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web