Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� de medi ambient i ordenaci�� territorial

Nombre d'expedients en curs: 42
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2021/PRON-0206
2021/05413
04/06/2021
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medi ambient i sobirania. En defensa de la Llei de CanviClimàtic i Transició Energètica de les Illes Balears i deltraspàs de competències en costes i litoral.   
 
2
10-2021/PRON-0252
2021/06991
26/08/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL IPCC I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT     
 
3
10-2021/PRON-0260
2021/07421
10/09/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL SDDR     
 
4
10-2021/PRON-0265
2021/07645
17/09/2021
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL PER LA PARTICIPACIÓ DE LES INSTITUCIONS DE LES ILLESBALEARS EN EL DORA 2022/26 I PER LA NO A L’AMPLIACIÓ DEL’AEROPORT DE PALMA   
 
5
10-2021/PRON-0268
2021/07810
24/09/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pla d'inversions per poder complir amb les normesmediambientals i de reactivació económica.    
 
6
10-2021/PRON-0275
2021/09636
05/10/2021
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Extensió del descompte de resident als menors d'edat noemancipats i no residents a les Illes Balears ambprogenitors o tutors legals que sí hi resideixen.   
 
7
10-2021/PRON-0282
2021/09720
11/10/2021
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sistemes de drenatge sostenibles (SUDS).     
 
8
10-2021/PRON-0284
2021/10096
13/10/2021
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Limpieza de torrentes     
 
9
10-2021/PRON-0286
2021/10794
14/10/2021
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Lluita contra la discriminació a les persones migrades peraccedir a l'habitatge.    
 
10
10-2021/PRON-0290
2021/11606
18/10/2021
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rampas de varada en las Islas Baleares.     
 
11
10-2021/PRON-0316
2021/12051
03/11/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Garantizar la viabilidad y dar seguridad jurídica a losclubes náuticos de Baleares, bajo el amparo del Govern deles Illes Balears a través de Ports-IB, a fin de que puedanmantener la gran labor social, deportiva y turística queofrecen a la sociedad.
 
12
10-2021/PRON-0318
2021/12053
03/11/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Por un Plan General de Puertos adecuado para las IslasBaleares.    
 
13
10-2021/PRON-0321
2021/12115
05/11/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL sobre biodiversidad marina. Tratado Global de losOcéanos    
 
14
10-2021/PRON-0329
2021/12816
19/11/2021
Antonio Jesús SANZ I IGUAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa al programa Life de la UnióEuropea.    
 
15
10-2021/PRON-0331
2021/12819
19/11/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL sobre l'ampliació del Port de Ciutadella     
 
16
10-2021/PRON-0336
2021/13089
26/11/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Construcció d'un tanc de tempestes a Maó per evitar elsproblemes dels abocaments al port en cas de plugesintenses.   
 
17
10-2021/PRON-0337
2021/13090
26/11/2021
José Javier BONET I DÍAZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Velocitat Mitjana a la Via de Cintura MA-20     
 
18
10-2021/PRON-0345
2021/14063
03/12/2021
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions per a acabar la canalització dels pluvialsd’Alaior    
 
19
10-2022/PRON-0003
2022/00126
05/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una aposta amb garanties del SFM com a transport pública Mallorca.    
 
20
10-2022/PRON-0009
2022/00217
12/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Vols fantasma     
 
21
10-2022/PRON-0010
2022/00218
12/01/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL Control total d'emissions al Mediterrani i declaració deECA    
 
22
10-2022/PRON-0015
2022/00265
14/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
GAS I ENERGIA ATÒMICA     
 
23
10-2022/PRON-0020
2022/00355
21/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rehabilitació del moll del Caló de Sant Agustí aFormentera    
 
24
10-2022/PRON-0025
2022/00397
24/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions en defensa de la propietat privada i contral'okupació il·legal d'habitatges.    
 
25
10-2022/PRON-0026
2022/00398
24/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SAREB     
 
26
10-2022/PRON-0034
2022/00466
27/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Construcció d'habitages per agents de la Policia Nacional ide la Guàrdia Civil destinats a l'illa d'Eivissa.    
 
27
10-2022/PRON-0037
2022/00483
28/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Desclassificació de l'aeròdrom de Son Bonet     
 
28
10-2022/PRON-0047
2022/00633
02/02/2022
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Alojamientos dotacionales     
 
29
10-2022/PRON-0083
2022/02392
07/03/2022
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Renovación de la red de aguas residuales de Formentera     
 
30
10-2022/PRON-0086
2022/02601
11/03/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL TAXONOMIA CLIMATICA UE     
 
31
10-2022/PRON-0101
2022/02775
22/03/2022
Helena BENLLOCH I BOTTINI
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls a la conservació dels ecosistemes i la biodiversitatmarina, molt especialment de les poblacions de coral i lespraderies de posidònia oceànica a les Illes Balears.   
 
32
10-2022/PRON-0107
2022/03134
29/03/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció dels espais naturals desafectats pel Ministeri deDefensa    
 
33
10-2022/PRON-0114
2022/03430
08/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per la defensa de la caça i l'autogovern de les IllesBalears.     
 
34
10-2022/PRON-0120
2022/03480
12/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una nova regulació sobre els criteris generals dedistribució d'instal·lacions de servei de temporada en eldomini públic marítim terrestre.    
 
35
10-2022/PRON-0141
2022/04554
19/05/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a l’establiment d’una OSP entreMenorca i València.    
 
36
10-2020/ACOM-0105
2020/17563
02/12/2020
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la Plataforma d'Afectats perla Hipoteca (PAH).    
 
37
10-2021/ACOM-0053
2021/06810
23/08/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient iTerritori, Sr. Miquel Mir Gual.    
 
38
10-2021/ACOM-0059
2021/09707
11/10/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller deMobilitat i Habitatge.    
 
39
10-2022/ACOM-0003
2022/00697
07/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia del Sr. Francesc Antich     
 
40
10-2022/ACOM-0006
2022/00841
09/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio AmbienteSr. Miquel Mir.    
 
41
10-2022/ACOM-0014
2022/03218
31/03/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Consejero de Movilidad yVivienda del Gobierno Balear, Sr. Josep Marí.    
 
42
10-2022/ACOM-0015
2022/03451
11/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller de MediAmbient.    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35531664

Mapa Web