Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió de medi ambient i ordenació territorial

Nombre d'expedients en curs: 47
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0312
2020/14009
08/09/2020
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gestió, control i possible eradicació d'ofidis invasors     
 
2
10-2020/PRON-0313
2020/14019
09/09/2020
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Creación de una “Clasificación de Impacto Medioambiental”.     
Acompliment en comissió dia 24/02/21
3
10-2020/PRON-0373
2020/15326
14/10/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Prevenció i lluita contra l'assetjament immobiliari i ajudaa persones que puguin patir un desnonament per impagament delloguer o hipoteca.   
Acompliment en comissió dia 24/02/21
4
10-2020/PRON-0374
2020/15343
14/10/2020
M. Antònia SUREDA I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un transport ferroviari de qualitat.     
 
5
10-2020/PRON-0375
2020/15347
15/10/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la millora de la connectivitat de Menorca.      
 
6
10-2020/PRON-0378
2020/15441
20/10/2020
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Augment de les freqüències del Metro a la Universitat de lesIlles Balears.    
 
7
10-2020/PRON-0395
2020/15787
02/11/2020
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reducción tasas de puertos de la APB     
 
8
10-2020/PRON-0405
2020/15984
05/11/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DECLARACIÓN DE LA CAZA COMO ACTIVIDAD ESENCIAL     
 
9
10-2020/PRON-0408
2020/16008
06/11/2020
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Parque nacional marítimo-tetrestre de Cabrera.       
 
10
10-2020/PRON-0430
2020/17496
30/11/2020
Mariano JUAN I GUASCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Foment de l'ús de la biomassa vegetal.     
 
11
10-2020/PRON-0435
2020/17652
04/12/2020
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL SOBRE LA PROHIBICIÓ DE L'HERBICIDA GLIFOSAT     
 
12
10-2020/PRON-0441
2020/17827
15/12/2020
Sr. Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE CONTROL DE PREUS DE LLOGUERSABUSIUS, GARANTIES PER A PERSONES ARRENDATÀRIES I PETITSPROPIETARIS/AS   
 
13
10-2020/PRON-0446
2020/17986
22/12/2020
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició No de Llei sobre l'Acord d'Associació entre laUnió Europea i Mercosur    
 
14
10-2021/PRON-0006
2021/00290
12/01/2021
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la millora del nou sistema tarifari de Transports deles Illes Balears (TIB).    
 
15
10-2021/PRON-0007
2021/00995
12/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Millora del transport públic, connexions i sistema tarifaridel nou TIB.      
 
16
10-2021/PRON-0008
2021/00998
13/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, LaSavina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiquessituades a ports actualment d'interès general.    
 
17
10-2021/PRON-0023
2021/01136
22/01/2021
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Activació del  Servei de Neteja de Litoral     
 
18
10-2021/PRON-0025
2021/01138
22/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Solucions al talús situat a l'entrada del municipi deFornalutx.      
 
19
10-2021/PRON-0037
2021/01236
27/01/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura al'okupació il·legal i per la recuperació immediata del'immoble per part del seu propietari.      
 
20
10-2021/PRON-0041
2021/01277
28/01/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Paralització de les obres de Ports de les Illes Balears aFornells    
 
21
10-2021/PRON-0044
2021/01297
29/01/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sobre la retirada de elementos que contienen amianto,objetivo marcado por el Plan Director Sectorial dePrevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las IslasBaleares    
 
22
10-2021/PRON-0049
2021/01352
01/02/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL per la millora de l'Aeroport de Menorca     
 
23
10-2021/PRON-0054
2021/01396
02/02/2021
Damià BORRÀS I BARBER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONVERSIÓ D’UN ESPAI FINS ARA D’ÚS PUBLIC DE L’AERÒDROM DESON BONET EN UN CAMP D’ENERGIA SOLAR.    
 
24
10-2021/PRON-0059
2021/01568
09/02/2021
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Para el cumplimiento de lo pactado en el III CovenioColectivo de Puertos del Estado y AutoridadesPortuarias.         
 
25
10-2021/PRON-0066
2021/01685
11/02/2021
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suspender el  cobro de alquileres, por parte de la empresapública AENA, a los establecimientos ubicados en losaeropuertos   
 
26
10-2020/PREE-4002
2020/11202
23/07/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Estat d'execució de les partides econòmiques de cadascuna deles obres licitades per construir habitatges de HPO aEivissa els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.   
 
27
10-2020/PREE-4003
2020/11203
23/07/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Estat d'execució de les partides econòmiques de cadascuna deles obres licitades per construir habitatges de HPO aFormentera els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.   
 
28
10-2020/PREE-4004
2020/11204
23/07/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Estat d'execució de les partides econòmiques de cadascuna deles obres licitades per construir habitatges de HPO aMallorca els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.   
 
29
10-2020/PREE-4005
2020/11205
23/07/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Estat d'execució de les partides econòmiques de cadascuna deles obres licitades per construir habitatges de HPO aMenorca els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.   
 
30
10-2020/PROC-0063
2020/13653
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Nombre d'habitatges dels grans tenidors que estan adisposició, en possessió o han estat adjudicats per laConselleria d'Habitatge.   
 
31
10-2020/PROC-0064
2020/13654
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Nombre d'edificis i habitatges que s'han acollit al règim dela Disposició Addicional Setena del Decret Llei 3/2020.    
 
32
10-2020/PROC-0065
2020/13655
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Nombre de promocions i habitatges d'iniciativa privada perfer habitatges de protecció oficial que s'han presentatdavant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada envigor de la Llei 5/2018.  
 
33
10-2020/PROC-0066
2020/13656
24/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte a recuperarfigures com l'habitatge a preu taxat o similars per intentarincentivar l'accés a un habitatge digne a un preuassequible.  
 
34
10-2020/PREE-4254
2020/13752
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (1)    
 
35
10-2020/PREE-4255
2020/13753
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (2)    
 
36
10-2020/PREE-4256
2020/13754
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (3)    
 
37
10-2020/PREE-4257
2020/13755
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (4)    
 
38
10-2020/PREE-4258
2020/13756
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (5)    
 
39
10-2020/PREE-4259
2020/13757
26/08/2020
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures per posar a l'abast de la població habitatge públici assequible. (6)    
 
40
10-2021/PROC-0006
2021/01124
22/01/2021
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
¿Por qué no se tramitó en 2019 la cesión 1.425 viviendasregistradas como vacías de grandes tenedores a familiasinscritas en las listas de solicitud de acceso a viviendasocial?  
 
41
10-2020/ACOM-0018
2020/02764
11/02/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·loicitud de compareixença del director de l'aeroport dePalma    
 
42
10-2020/ACOM-0026
2020/04696
06/03/2020
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença de REZERO     
 
43
10-2020/ACOM-0098
2020/15774
02/11/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Omisión del Gobierno de las Islas Baleares ante el impactomediaoambiental de los vertidos irregulares de lasdepuradoras de Emaya en la Bahia de Palma   
 
44
10-2020/ACOM-0105
2020/17563
02/12/2020
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la Plataforma d'Afectats perla Hipoteca (PAH).    
 
45
10-2021/ACOM-0010
2021/01599
09/02/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença del Conseller de Mobilitat iHabitatge per informar sobre la problemàtica de laconnectivitat aèria entre les illes de Menorca i Mallorca.   
 
46
10-2021/CODI-0003
2021/01748
15/02/2021
Miquel VIDAL I VIDAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Conseller de Mobilitat i Habitatge,Sr. Josep Marí Ribas    
 
47
10-2021/COIP-0007
2021/01778
15/02/2021
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent comunicació acord
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller de Mobilitat i Habitatge per informar sobre lesdirectrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà  
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 2/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web