Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 18
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/PRON-0076
2022/02186
24/02/2022
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Bretxa digital i gent gran.     
 
2
10-2022/PRON-0078
2022/02203
24/02/2022
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Pobreza financiera      
 
3
10-2022/PRON-0079
2022/02204
25/02/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sobre el dret a ser atès de manera efectiva     
 
4
10-2022/PRON-0084
2022/02443
08/03/2022
Juli DALMAU I DE MATA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Conferència sobre el Futur d’Europa.     
 
5
10-2022/PRON-0088
2022/02610
11/03/2022
Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
URGÈNCIA DEL RÈGIM FISCAL ESPECIAL PER A LES ILLES BALEARSDAVANT L'ESCALADA DE PREUS    
 
6
10-2021/ACOM-0031
2021/04351
29/04/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent de la consellerad'Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario SánchezGrau.   
 
7
10-2021/CODI-0010
2021/05235
27/05/2021
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Participació del Director General de Fons Europeus delGovern de les Illes Balears en el “càrtel” de consultoresimpulsat pel Sr. Jaume Garau   
 
8
10-2021/SIND-0023
2021/14567
22/12/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 199/2021 del Compte General del ConsellInsular de Formentera corresponent a l'exercici 2019   
 
9
10-2021/SIND-0024
2021/14568
22/12/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 198/2021 del Compte General del ConsellInsular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2019   
 
10
10-2021/SIND-0025
2021/14569
22/12/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 197/2021 del Compte General del ConsellInsular de Menorca corresponent a l'exercici 2019   
 
11
10-2021/SIND-0026
2021/14570
22/12/2021
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 196/2021 del Compte General del ConsellInsular de Mallorca corresponent a l'exercici 2019   
 
12
10-2022/SIND-0002
2022/02507
09/03/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 200/2022 dels Comptes anuals de laFundació Mallorca Turisme corresponent a l'exercici 2019   
 
13
10-2022/SIND-0003
2022/02553
10/03/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 202/2022 sobre la consolidació delscomptes generals de les entitats locals corresponent al'exercici 2019  
 
14
10-2022/SIND-0004
2022/02619
11/03/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 201/2022 sobre la rendició de comptesdel sector públic local de les Illes Balears corresponent al'exercici 2020  
 
15
10-2022/SIND-0006
2022/03356
06/04/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 203/2022 sobre el compliment de lalegalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra laCorrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020  
 
16
10-2022/SIND-0007
2022/04442
17/05/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent comunicació acord
Tramesa de l'Informe 204/2022, sobre determinats aspectes del'activitat contractual dels ajuntaments de les IllesBalears corresponent a l'exercici 2019  
 
17
10-2020/GODI-0017
2020/09976
29/06/2020
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2019   
 
18
10-2021/GODI-0014
2021/06476
15/07/2021
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2020   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35531473

Mapa Web