Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 14
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0072
2020/04419
04/03/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DETRACCIÓN DE LOS FONDOS DE LOS PUERTOS AUTONÓMICOS A FAVORDE LOS TRENES DE MALLORCA (SFM)    
 
2
10-2020/PRON-0253
2020/09688
18/06/2020
Maria Antònia TRUYOLS I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MODIFICACIÓ DEL CRITERI D’IMPUTACIÓ DELS IMPORTS IMPAGATSPER LLOGUER D’HABITATGE I LOCALS DE NEGOCI A L’IRPF, L’IVA IL’IS.   
 
3
10-2020/PRON-0276
2020/11094
21/07/2020
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL ROMANENTS PELS AJUNTAMENTS     
 
4
10-2020/PRON-0281
2020/11191
23/07/2020
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Rebuig a la confiscació dels superàvits municipals ireprovació de la Ministra Montero.    
 
5
10-2020/PRON-0289
2020/11404
04/08/2020
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per l'alliberament dels romanents dels ajuntaments sensecondicions ni xantatges i pel rebuig de l'acord entre laFEMP i el Govern  central.   
 
6
10-2020/PRON-0292
2020/11450
10/08/2020
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROPOSICIÓN NO DE LEY DE APOYO AL SECTOR PRIVADO DE LACOMUNICACIÓN DE BALEARES ANTE LA CRISIS DEL COVID19    
 
7
10-2020/ACOM-0044
2020/08942
29/05/2020
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença de la Consellera d'Hisenda iRelacions Exteriors    
 
8
10-2019/SIND-0011
2019/11661
19/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 171/2019, sobre els acords i lesresolucions contraris a les objeccions que la Intervenciólocal ha formulat de l'exercici 2017  
 
9
10-2019/SIND-0013
2019/11695
20/12/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comunicació de les entitats locals que han incomplert elsrequeriments reiterats de la Sindicatura de Comptes de lesIlles Balears  
 
10
10-2020/SIND-0002
2020/08197
05/05/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 173/2020, de les subvencions i delscontractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,d'Eivissa i de Formentera 2016 i 2017 i que es troba awww.sindicaturaib.org 
 
11
10-2020/SIND-0003
2020/11300
27/07/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 174/2020, del Compte General del'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2015   
 
12
10-2020/SIND-0004
2020/11303
27/07/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Escrit en relació amb l'RGS núm. 6794/17, sobre acord de laComissió d'Hisenda i pressuposts sobre fiscalització de setcontractes de l'Ajuntament de Palma, el qual es relacionaamb l'expedient del Parlament de les Illes Balears09-2017/ALME-0076
 
13
10-2020/SIND-0005
2020/11375
30/07/2020
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria anual i informació sobre la liquidaciódel pressupost de la Sindicatura de Comptes de les IllesBalears corresponents a l'exercici 2019  
 
14
10-2020/GODI-0017
2020/09976
29/06/2020
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2019   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 15222108

Mapa Web