Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 8
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/COIP-0003
2019/03067
05/07/2019
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent proper període de sessions
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia de laconsllera d'Hisenda i Relacions Exteriors davant comissió    
 
2
09-2019/SIND-0006
2019/00632
23/01/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent proper període de sessions
Tramesa de l'Informe 159/2018 dels comptes anuals de laUniversitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici2016  
 
3
09-2019/SIND-0007
2019/00681
24/01/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent proper període de sessions
Tramesa de l'Informe 158/2018 sobre els acords i lesresolucions contraris a les objeccions que la Intervenciólocal ha formulat de l'exercici 2016  
 
4
09-2019/SIND-0008
2019/02166
12/03/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent proper període de sessions
Programa d'actuacions de la Sindicatura de Comptes de lesIlles Balears per a l'any 2019   
 
5
09-2019/SIND-0010
2019/02558
08/04/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent proper període de sessions
Memòria anual d'activitats i informació sobre la liquidaciódel pressupost de la Sindicatura de Comptes de les IllesBalears, exercici 2018  
 
6
10-2019/SIND-0001
2019/02997
25/06/2019
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent proper període de sessions
Tramesa de l'Informe 160/2019, del Compte General del'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2014   
 
7
09-2018/GODI-0024
2018/07150
02/07/2018
Catalina CLADERA I CRESPÍ
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent proper període de sessions
Tramesa de l'Informe del funcionament de l'AgènciaTributària de les Illes Balears corresponent a l'any 2017   
 
8
10-2019/GODI-0002
2019/02901
18/06/2019
Catalina CLADERA I CRESPÍ
PRESIDENTA
ATIB
Pendent proper període de sessions
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2018   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 7583125

Mapa Web