Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'educaci��, recerca i cultura

Nombre d'expedients en curs: 21
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/GLEX-0001
2022/01366
16/02/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Treball en Ponència
Tramesa del Projecte de llei d'arxius i gestió documental deles Illes Balears.    
 
2
10-2022/GLEX-0002
2022/02804
23/03/2022
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pendent Qualificació Esmenes Mesa Com.
Tramesa del Projecte de llei de la ciència, la tecnologia ila innovació de les Illes Balears.    
 
3
10-2022/PRON-0022
2022/00381
21/01/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa a millorar i agilitzar lesconvocatòries de beques menjador.    
 
4
10-2022/PRON-0030
2022/00449
26/01/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per la gratuïtat del transport escolar pels alumnesd’estudis postobligatoris.    
 
5
10-2022/PRON-0096
2022/02705
16/03/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PERTE-Llengua     
 
6
10-2022/PRON-0111
2022/03318
05/04/2022
Helena BENLLOCH I BOTTINI
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Impuls del Codi de Bones Pràctiques Professionals en lesArts Visuals.    
 
7
10-2022/PRON-0116
2022/03448
08/04/2022
Gloria Pilar SANTIAGO I CAMACHO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa a la participació delsalumnes    
 
8
10-2022/PRON-0124
2022/03544
20/04/2022
Carles BONA I CASAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Lectoescriptura.     
 
9
10-2022/PRON-0126
2022/03680
22/04/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROMOCIÓN LECTORA EN LA INFANCIA Y JUVENTUD DE LAS ILLESBALEARS    
 
10
10-2022/PRON-0127
2022/03984
27/04/2022
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Seus de la Universitat de les Illes Balears a Menorca,Eivissa i Formentera.    
 
11
10-2022/PRON-0134
2022/04216
04/05/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Adopción de medidas para promover, difundir, protegery defender el legado de la Hispanidad y de España en lacultura, tradición e historia universal.  
 
12
10-2022/PRON-0138
2022/04386
13/05/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport al conjunt de la comunitat educativa de l'IESBerenguer d'Anoia d'Inca i a la formació afectivosexual ales aules   
 
13
10-2022/PRON-0140
2022/04500
18/05/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un tractament més just dels docents que aproven unaoposició, però queden sense plaça.    
 
14
10-2022/PREE-1076
2022/02710
16/03/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió Ordre Dia Article 177.4
Caducitat de la declaració d'interès autonòmic de l'Institutde Son Ferriol.    
 
15
10-2022/PREE-1077
2022/02711
16/03/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió Ordre Dia Article 177.4
Actuacions dutes a terme pel Govern des de la declaraciód'interès autonòmic de l'Institut d'ensenyament de SonFerriol.   
 
16
10-2022/PROC-0040
2022/02741
18/03/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compliment de la PNL 2272/21, relativa a avaluació de lesmesures per millorar la competència en llengua estrangera.    
 
17
10-2020/ACOM-0086
2020/14432
21/09/2020
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del Conseller d’Educació,Universitat i Recerca per explicar la incidència relativa alprocés d’inscripció telemàtica per als cicles formatius degrau superior i com solucionar-la. 
 
18
10-2021/ACOM-0055
2021/08111
29/09/2021
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Situació  actual de l’Educació Infantil 0-3.       
 
19
10-2021/ACOM-0056
2021/08112
29/09/2021
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Situació  actual de la Formació Professional.       
 
20
10-2022/COIP-0001
2022/00251
13/01/2022
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia delconseller d'Educació i Formació Professional davant laComissió d'Educació, Recerca i Cultura per informar sobre eldesenvolupament del retorn a les aules el segon trimestredel curs 2021-2022
 
21
10-2022/ACOM-0004
2022/00702
07/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comparecencia del conseller de Fondos Europeos, Universidady Cultura.    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35531733

Mapa Web