Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'assumptes socials, drets humans i esports

Nombre d'expedients en curs: 3
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2023/PRON-0031
2023/01548
08/03/2023
Juan Manuel GÓMEZ I GORDIOLA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposición no de Ley para la mejora de las condiciones delas cuidadoras    
 
2
10-2022/ACOM-0025
2022/05018
08/06/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença de la Sra. Sultana Khaya     
 
3
10-2022/ACOM-0036
2022/09717
07/10/2022
Cristina MAYOR I ABAD
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol.licitud de compareixença HOGAR SÍ Y PROVIVIENDA davantla comissió d’assumptes socials, drets humans i esports pera informar sobre la situació de sensellarisme a les illesbalears.  
Acompliment en Comissió dia 23.03.23.

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 21/03/2023 a les 08:50h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45360394

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201