Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes socials, drets humans i esports

Nombre d'expedients en curs: 18
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2020/PRON-0039
2020/02180
04/02/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cessament de la Consellera d'Afers Socials i Esports.     
 
2
10-2020/PRON-0045
2020/02689
07/02/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció dels menors davant imatges violentes als mitjansaudiovisuals.    
 
3
10-2020/PRON-0046
2020/02691
10/02/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Finançament del sistema públic de pensions.     
 
4
10-2020/PRON-0050
2020/02713
10/02/2020
Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures transversals per prevenir i combatre el suïcidiinfantojuvenil.    
 
5
10-2020/PRON-0054
2020/03258
17/02/2020
Joan MASCARÓ I BOSCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITATLGTBI AL MÓN DE L’ESPORT.    
 
6
10-2020/PRON-0055
2020/03266
17/02/2020
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
REFORÇAR LES GARANTIES PER EVITAR EL LLOGUER DE VENTRES.     
 
7
10-2020/PRON-0056
2020/03267
17/02/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Contra la criminalització de l'ajuda humanitària alsrefugiats en situació de perill.    
 
8
10-2020/PRON-0086
2020/05603
27/03/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reparació i homenatge de les víctimes LGTBI durant la GuerraCivil, Franquisme i Transició.    
 
9
10-2020/PRON-0087
2020/05604
27/03/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement d’indemnitzacions i alta a la Seguretat Socialals presos LGTBI durant el Franquisme i la Transició.    
 
10
10-2020/PRON-0181
2020/08462
14/05/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Mesures específiques per al col·lectiu LGTBI durant idesprés del confinament per COVID-19.      
 
11
10-2020/PRON-0187
2020/08499
18/05/2020
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Condena de practicas racistas y antisemitas.     
 
12
10-2020/PRON-0195
2020/08550
19/05/2020
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Augment de l’ús de pornografia durant el confinamentprovocat per la pandèmia Covid-19.    
 
13
10-2020/PRON-0204
2020/08673
22/05/2020
Margalida DURÁN I CLADERA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Garantia del pagament de les ajudes de menjador durant totel període no escolar i fins a l’inici de les classespresencials del proper curs 2020-2021.   
 
14
10-2020/PRON-0213
2020/08791
27/05/2020
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent comunicació acord
Proposició No de Llei de suport al món de l'esport davant lacrisi de la COVID-19    
 
15
10-2020/PRON-0218
2020/08905
29/05/2020
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent comunicació acord
RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL A LES DONES VÍCTIMES DELFRANQUISME    
 
16
10-2020/CODI-0001
2020/00178
13/01/2020
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Resposabilitat que pugui correspondre al Govern de les IllesBalears en relació a l'anomenat "cas Corea".    
 
17
10-2020/ACOM-0025
2020/03703
26/02/2020
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia de la Delegada de Gobierno , Sra. Dña. AinaCalvo para que   explique las actuaciones  llevadas a cabopor la Policia Nacional sobre la explotación sexual demenores tutelados   
 
18
10-2020/ACOM-0038
2020/08324
11/05/2020
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent de Serafín Carballo,director de l'Oficina Balear de la Infància il'Adolescència.   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12444916

Mapa Web