Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 42
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2021/GLEX-0002
2021/09509
04/10/2021
Sra. Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Treball en Ponència
Tramesa del Projecte de llei de consells insulars     
 
2
10-2021/PRON-0309
2021/11934
28/10/2021
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Proposició no de llei sobre la Iniciativa Ciutadana EuropeaMinority SafePack    
Acompliment en Comissió dia 25.05.22.
3
10-2021/PRON-0333
2021/12895
24/11/2021
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
RECHAZO A LA DECISIÓN DEL SENADO ADMITIENDO LA DENOMINACIÓNDE “PAÍSES CATALANES” INCLUYENDO A LAS ISLAS BALEARES    
Acompliment en Comissió dia 25.05.22.
4
10-2021/PRON-0335
2021/12948
25/11/2021
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
PNL per a aprofundir en la seguretat de les víctimes deviolència masclista     
Acompliment en Comissió dia 25.05.22.
5
10-2021/PRON-0350
2021/14369
10/12/2021
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Garantizar los derechos y condiciones laborales de losmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.    
 
6
10-2022/PRON-0001
2022/00004
03/01/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SENTÈNCIA VALTÒNYC     
 
7
10-2022/PRON-0004
2022/00127
07/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions rei emèrit     
 
8
10-2022/PRON-0008
2022/00142
10/01/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la suavització de la bretxa digital dels nostresmajors.     
 
9
10-2022/PRON-0013
2022/00256
13/01/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Publicació del BOE en llengua catalana.      
 
10
10-2022/PRON-0017
2022/00284
18/01/2022
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Cultura Balear y separatismo.     
 
11
10-2022/PRON-0024
2022/00396
24/01/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE L’OFICINA DEL PARLAMENT EUROPEU AESPANYA «ON SÓN ELLES?»    
 
12
10-2022/PRON-0028
2022/00411
25/01/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
NO a la Guerra     
 
13
10-2022/PRON-0029
2022/00448
26/01/2022
Joan Josep MAS I TUGORES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Certificat Covid en català als avions     
 
14
10-2022/PRON-0038
2022/00487
28/01/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Medidas para garantizar el derecho a la propiedad privada,la seguridad y la  convivencia ciudadana ante el aumento deokupación ilegal de viviendas en las Illes Balears.   
 
15
10-2022/PRON-0043
2022/00515
31/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Immatriculacions de l'Església catòlica     
 
16
10-2022/PRON-0045
2022/00618
02/02/2022
Joan FERRER I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement de les dones que contribuïren en els processosdemocràtics durant la Transició.    
 
17
10-2022/PRON-0056
2022/00683
04/02/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
AVORTAMENTS SENSE ASSETJAMENT.     
 
18
10-2022/PRON-0058
2022/00713
07/02/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I SENSELLARISME.     
 
19
10-2022/PRON-0067
2022/01037
11/02/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reconeixement, revisió i actualització de lesindemnitzacions per resident del personal en actiu delsector públic estatal destinat a les Balears.   
 
20
10-2022/PRON-0080
2022/02206
25/02/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Apoyo a la ciudadanía ucraniana frente a las agresiones deVladimir Putin.    
 
21
10-2022/PRON-0081
2022/02222
28/02/2022
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reserva de plazas de funcionario y puestos de carácterlaboral en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares paramilitares de la escala tropa de las Fuerzas Armadas.   
 
22
10-2022/PRON-0082
2022/02269
02/03/2022
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.     
 
23
10-2022/PRON-0089
2022/02630
14/03/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Comissió d'investigació fundacions polítiques     
 
24
10-2022/PRON-0090
2022/02648
14/03/2022
Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS.     
 
25
10-2022/PRON-0112
2022/03428
07/04/2022
Miquel ENSENYAT I RIUTORT
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Irlanda     
 
26
10-2022/PRON-0125
2022/03671
22/04/2022
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un funcionariat d'acord amb les necessitats de les IllesBalears.    
 
27
10-2022/PRON-0128
2022/04014
27/04/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per la declaració de l'oficialitat dela llengua catalana a la Unió Europea.    
 
28
10-2022/PRON-0135
2022/04365
11/05/2022
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DE LESILLES BALEARS.    
 
29
10-2022/PRON-0137
2022/04372
12/05/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Acolliment i suport real i efectiu als refugiats de laguerra d'Ucraïna.     
 
30
10-2022/PROC-0013
2022/02073
21/02/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Retard en la resposta a la segona proposta d'estatuts delCol·legi professional de docents    
 
31
10-2022/PROC-0014
2022/02074
21/02/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Responsabilitats pel retard en donar una resposta a lasegona proposta d'estatuts del Col·legi professional dedocents   
 
32
10-2022/PROC-0015
2022/02075
21/02/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Traspaperament de la segona proposta d'estatuts del Col·legiprofessional de docents.    
 
33
10-2022/PROC-0016
2022/02076
21/02/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compliment de la Llei 5/2019 per part de la Conselleria dePresidència.    
 
34
10-2021/ACOM-0040
2021/05557
10/06/2021
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Director de l'Oficina de Prevenció iLluita Contra la Corrupció de les Illes Balears en relació al'informe "Bases per a una auditoria ciutadana del deutepúblic de la CAIB 2007-2019"  
 
35
10-2022/ACOM-0009
2022/02059
18/02/2022
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia urgente de la Sra. Belén Méndez Alonso,directora en funciones de la Oficina de Prevención y Luchacontra la Corrupción en las Illes Balears.   
 
36
10-2022/ACOM-0013
2022/03202
31/03/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia Consejera de Presidencia, Función Pública eIgualdad.    
 
37
10-2022/ACOM-0018
2022/03548
21/04/2022
Juan Manuel LAFUENTE I MIR
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença de la Directora de l'Advocacia de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears, Sra. Lourdes Aguiló enrelació a la nota jurídica urgent respecte de l'esborrany del'avantprojecte de Proposició de Llei de la Reserva de laBiosfera de Menorca.
 
38
10-2022/ACOM-0020
2022/04193
04/05/2022
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent adopció acord per la Comissió
Compareixença del nou Director de l'Oficina de Prevenció iLluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr.Cristóbal Milán i Mateu.   
 
39
10-2022/GODI-0005
2022/00638
03/02/2022
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe biennal sobre les actuacions en relacióamb l'efectivitat del princiipi d'igualtat entre dones ihomes dels anys 2018 i 2019  
 
40
10-2021/FISC-0001
2021/07782
23/09/2021
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Memòria de la Fiscalia de les Illes Balears    
 
41
10-2021/CORR-0007
2021/14361
09/12/2021
Jaume FAR I JIMÉNEZ
DIRECTOR OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA CORRUPCIÓ
OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposta de modificació de la relació de llocs de treball del'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a lesIlles Balears  
 
42
10-2022/CORR-0002
2022/03223
01/04/2022
BELÉN MÉNDEZ ALONSO
DIRECTORA ADJUNTA EN FUNCIONS
OFICINA PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Memòria anual de l'any 2021    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 31/05/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35532967

Mapa Web