Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissió d'assumptes institucionals i generals

Nombre d'expedients en curs: 17
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PRON-0014
2019/04155
05/08/2019
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Auditoria integral (financiera y operativa de gestión yeficiencia) del Govern de les Illes Balears y su SectorPúblico Instrumental  
 
2
10-2019/PRON-0064
2019/05727
23/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Plans d'igualtat del personal educatiu, personal sanitari ipersonal del sector instrumental de la Comunitat Autònoma deles Illes Balears.   
 
3
10-2019/PRON-0067
2019/06112
27/09/2019
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Necessitat de coneixement del català per ser director odirectora de l'Institut d'Indústries Culturals.    
 
4
10-2019/PRON-0084
2019/06759
10/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Inscribción de los CDR como organizaciones criminales yterroristas en la UE    
 
5
10-2019/PRON-0085
2019/06760
10/10/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Ruptura de las relaciones institucionales con el Gobiernodel Presidente Joaquim Torra i Pla de manera inmediata    
 
6
10-2019/PRON-0086
2019/06860
14/10/2019
Enric CASANOVA I PEIRÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Dret a la informació.     
 
7
10-2019/ACOM-0007
2019/05456
18/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Delegat del Govern en funcions perexplicar la situació de les ajudes estatals previstes perpal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant deMallorca el passat mes d'octubre de 2018.  
 
8
10-2019/ACOM-0008
2019/06102
26/09/2019
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença de la Sra. Catalina SolivellasRotger, Delegada de la presidència per a la Cultura, davantla Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en relacióa la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensadesenvolupar per a l'acció de Govern
 
9
10-2019/ACOM-0009
2019/06103
26/09/2019
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de compareixença de la Sra. Agustina VilaretGonzález, Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca iPolitica Lingüística, davant la Comissió d'AssumptesInstitucionals i Generals en relació a la idoneïtat per alcàrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de
Acompliment en Comissió dia 23.10.19
10
10-2019/ACOM-0010
2019/06104
26/09/2019
M. Antònia GARCÍA I SASTRE
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença de la Sra. Paula Valero Sáez,Directora General de Polítiques per a la SobiraniaAlimentària, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals iGenerals en relació a la idoneïtat per al càrrec i elprojecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern
 
11
09-2017/ALME-0030
2017/04639
03/04/2017
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 31 de març de2017, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les IB, ha lliurat alpresident del Parlament la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats de 2016
 
12
09-2018/ALME-0029
2018/03068
23/03/2018
ANTONIO JOSÉ TERRASA GARCÍA
PRESIDENT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la Memòria sobre l'estat, funcionament inecessitats corresponent a l'any 2017 del Tribunal Superiorde Justícia de les Illes Balears  
 
13
09-2019/ALME-0013
2019/02468
28/03/2019
Esperança MUNAR I PASCUAL
LLETRADA OFICIALA MAJOR
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
DILIGÈNCIA: Per fer constar que avui, dia 28 de març de2019, l'Excm. Sr. Antonio J. Terrasa García, president delTribunal Superior de Justícia de les I.B., ha lliurat alPresident del Parlament, la Memòria del Tribunal Superior deJusticia sobre l'estat, funcionament i necessitats 2018
 
14
09-2016/FISC-0001
2016/13578
28/09/2016
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria 2016 (exercici 2015) de la Fiscalia deles Illes Balears   
 
15
10-2019/FISC-0001
2019/06468
07/10/2019
BARTOLOMÉ BARCELÓ OLIVER
FISCAL SUPERIOR
FISCALIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balearsdel 2019 (exercici 2018)   
 
16
09-2019/CORR-0001
2019/01845
28/02/2019
JAUME FAR JIMÉNEZ
DIRECTOR
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Acord Comissio
Memòria de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra laCorrupció de les Illes Balears corresponent a l'exercici2018  
 
17
10-2019/CORR-0002
2019/06757
10/10/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Acord Comissio
Acord per instar el director de l'oficina de Prevenció iLluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tald'iniciar les actuacions d'investigació en relació amb l'úsde fons públics per qui va ser vicepresidenta segona delConsell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior els anys
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8969565

Mapa Web