AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 25/09/2023 a 01/10/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
26/09/2023
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 5529/23, 5530/23, 5531/23, 5514/23, 5532/23, 5533/23, 5534/23, 5535/23, 5541/23, 5543/23, 5516/23, 5536/23, 5537/23, 5542/23, 5265/23 (ajornada sessió anterior), 5251/23 (ajornada sessió anterior), 5264/23 (ajornada sessió anterior), 5522/23, 5513/23, 5540/23 i 5538/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4984/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de turisme. III. Moció RGE núm. 5482/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de transició ecològica, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 2660/23. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (RGE núm. 4466/23).
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2002/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 216/2023 sobre els plans antifrau que han aprovat els ajuntaments de les Illes Balears que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent als exercicis 2021 i 2022. 2. Escrit RGE núm. 2003/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021. 3. Escrit RGE núm. 2004/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 218/2023 sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/09/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Reanudació de la sessió. Debat de l'escrit RGE núm. 1959/23, presentat per l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual corresponent a l'any 2022.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3328/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar resposta a la necessitat de professionals dins l'àmbit de la salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. b) RGE núm. 4449/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desbloqueig de la llei ELA i creació d'un Centre Nacional de Recerca sobre l'ELA.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del ¨Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3320/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicle de l'aigua. b) RGE núm. 3325/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la construcció d'habitatges de protecció pública per destinar-los a lloguer.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/09/2023
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Rural, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2746/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern en les seves àrees de responsabilitat.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4456/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar els protocols davant les agressions sexuals grupals a turistes.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3334/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del grau de Ciències de l'activitat física i de l'esport.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 52291311

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201