AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 28/11/2022 a 04/12/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
29/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11942/22, RGE núm. 13005/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11951/22), RGE núm. 11954/22, RGE núm. 11956/22, RGE núm. 11957/22, RGE núm. 11961/22, RGE núm. 11963/22, RGE núm. 11950/22, RGE núm. 11953/22, RGE núm. 11952/22, RGE núm. 11959/22, RGE núm. 11955/22, RGE núm. 11958/22, RGE núm. 11964/22, RGE núm. 11943/22, RGE núm. 13010/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11962/22), RGE núm. 11965/22, RGE núm. 13009/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11960/22). II. Interpel·lació RGE núm. 11803/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 11900/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5515/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 11821/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contra la derogació del delicte de sedició. 2. RGE núm. 3491/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de protecció i de suport als autònoms. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 11820/21, rectificada amb l'escrit RGE núm. 11965/21, presentada per la Comissió Promotora, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària, relativa al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIMECRES
30/11/2022
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, en sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
01/12/2022
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears:a) RGE núm. 4096/22, per una lluita més decidida contra l'intrusisme. b) RGE núm. 5195/22, relativa a suport i modernització del sector industrial nàutic.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissío. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5345/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació professional en els àmbits mediambiental, biocircularitat i energies renovables. b) RGE núm. 7025/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a formació digital i reforç educatiu.
DIVENDRES
02/12/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 29/11/2022 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 41429517

Mapa Web