AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 13/07/2020 a 19/07/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
15/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a policia nacional de Maó; RGE núm. 7500/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a oferta pública i formació de policies locals; i RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1) Qualificar les esmenes presentades al Projecte de Llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 2) Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons i Pons, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5186/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, per informar sobre l'actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (Acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de dia 08.07.2020), i RGE núm. 8785/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 192), pel procediment d'urgència, per informar sobre el deficient finançament de les Illes en quan a transports.
13:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. RGE núm. 2712/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris. 2) RGE núm. RGE núm. 8124/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8159/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la formació nàuticopesquera. 2) RGE núm. 8744/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació normativa del teletreball.
12:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1904/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, del Sr. Andreu Manresa i Monserrat, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d'informar sobre les demandes judicials presentades per diversos membres del comitè d'empresa de Liquid Media S.L., acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la comissió de dia 20.02.2020.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2713/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures transversals per prevenir i combatre el suïcidi infantojuvenil. 2) RGE núm. 3266/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforçar les garanties per evitar el lloguer de ventres.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3233/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), del rector de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet i Rotger, per tal que informi en relació amb la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de futur (acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca de dia 12.03.2020).
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 13353176

Mapa Web