AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 19/04/2021 a 25/04/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
20/04/2021
09:50 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Irene Triay i Fedelich, atesa la comunicació d'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
09:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3920/21, 3933/21, 3926/21, 3928/21, 3929/21, 3931/21, 3935/21, 3914/21, 3930/21, 3932/21, 3922/21, 3934/21, 3916/21, 3917/21, 3913/21, 3927/21, 3924/21 i 3936/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3771/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats especials (NEES i NESE) a l'inici del curs 2020-2021. 2. RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la contractació juvenil. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Punt núm. 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme impacte de la pujada dels costs d'electricitat en les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19. 2. Punt núm. 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i el gas. Palma, 14 d'abril de 2021
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del Sr. Antoni Vicens i Vicens, director general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (escrit RGE núm. 15357/20), i acordada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 16 de febrer de 2021, per informar sobre la conversió de l'organisme de consorci a fundació (segons informació publicada en diversos mitjans de comunicació).
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, mitjançant l'escrit RGE núm. 2609/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 14.04.21.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11244/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora en la regulació de la borsa de l'IBSALUT en relació a la presentació de treballs a congressos i jornades científiques. 2) RGE núm. 16029/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a paralització i proposició d'alternatives al trasllat de l'ambulatori del Carme a l'Hospital General.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14009/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió, control i possible erradicació d'ofidis invasors. 2) RGE núm. 1352/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, per a la millora de l'aeroport de Menorca.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1359/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació. 2) RGE núm. RGE núm. 2007/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa tècnics de prevenció de riscos laborals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 3831/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de convocatòria de vaga dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d'IB3;RGE núm. 3887/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a manual d'Organització de Dalton Audiovisual;RGE núm. 3937/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vos-Actua Baleares, relativa a internalització del personal d'informatius d'IB3;RGE núm. 3972/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia dels drets dels treballadors dels serveis d'informatius d'IB3;RGE núm. 3973/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis informatius de l'ens que permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d'IB3;RGE núm. 3975/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a amonestació a un treballador dels serveis d'informatius externalitzats;RGE núm. 3978/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clàusules socials;RGE núm. 3979/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3;RGE núm. 3981/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de ficció pròpia i externa;RGE núm. 3982/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a divulgació Germanies a la seu 500 aniversari;RGE núm. 3976/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga de treballadors dels serveis d'informatius;RGE núm. 3980/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de vaga per part dels treballadors i treballadores del servei d'informatius i GE núm. 3977/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi en relació a la internalització d'IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1166/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a suport Paul Rusesabagina. 2) RGE núm. 1320/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a modificació del Decret de l'ingrés mínim vital i transferència de la seva gestió i tramitació a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l'absentisme escolar. 2) RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 20/d’abril/2021 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 21533911

Mapa Web