AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 21/10/2019 a 27/10/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
22/10/2019
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6913/19, 6901/19, 6903/19, 6906/19, 6908/19, 6912/19, 6904/19, 6907/19, 6909/19, 6915/19, 6902/19, 6905/19, 6900/19, 6896/19, 6914/19, 6916/19, 6917/19 i 6910/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4066/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar. III. Moció RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4625/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 6540/19, del Govern de les Illes Balears).
14:05 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
16:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 7150/18, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2017. 2. Escrit RGE núm. 2901/19, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2018.
16:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/10/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6103/19, per tal d'informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
24/10/2019
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,mitjançant l'escrit RGE núm. 4236/19, per tal d'informar sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposicions no de llei RGE núm. 6412/19, presentada pel GP Popular, relativa a llei integral contra l'explotació sexual i tràfic de persones i RGE núm. 6474/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa adhesió de les administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions Plataforma per la Llengua; RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per fomentar la Formació Professional i ampliar programes formatius; RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa d'abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020; i RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels menjadors escolars de les Illes Balears, totes elles de la Sra. Guasp i Barrero.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/10/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 22/d’octubre/2019 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 8948043

Mapa Web